Akcjonariat

Znaczący akcjonariusze Master Pharm S.A., stan na dzień 31 grudnia 2018 r.

 

Akcjonariusz Liczba akcji Liczba głosów % udział w akcjonariacie % udział w głosach na WZ
Max Welt Holdings LP* 13 981 006 13 981 006 65,03% 65,03%
Aleksandra Nykiel 2 585 000 2 585 000 12,02% 12,02%
Nationale-Nederlanden OFE i DFE 1 625 000 1 625 000 7,56% 7,56%
Pozostali 3 308 944

3 308 944

15,39% 15,39%
Razem 21 500 000 21 500 000 100,00% 100,00%

 

*Spółka zależna od Pana Jacka Franasika, Prezesa Zarządu. Jedynym udziałowcem spółki prawa cypryjskiego Max Welt Holdings LP z siedzibą w Larnace na Cyprze jest Pan Jacek Franasik.

 

 

 

 

 

 

 

MASTER PHARM S.A. © 2015