Grupa Master Pharm przedstawiła wyniki za 2020 r.

Skonsolidowane przychody producenta kontraktowego suplementów diety w 2020 r. wyniosły 61,4 mln zł, przełożyły się na 6,5 mln zł zysku operacyjnego oraz 0,3 mln zł zysku netto. Po zeszłorocznym przyhamowaniu, Zarząd spodziewa się odbicia sprzedaży w bieżącym roku.

 


Niższe o 14% rdr przychody Grupy związane były przede wszystkim ze zbyciem udziałów spółki zależnej Avet Pharma w 2019 r. i nieuwzględnienia jej danych sprzedażowych w 2020 r., stąd – jak podkreśla Zarząd – dane za te lata nie są porównywalne wprost. Drugim czynnikiem wpływającym na dynamikę sprzedaży Grupy, uwidaczniającym się w niższych o 6% rdr jednostkowych przychodach Master Pharm S.A., była sytuacja epidemiczna oraz ograniczenie przez część klientów zamówień usług produkcji kontraktowej.


- Niepewność w warunkach rozwoju pandemii przełożyła się na niższą aktywność zakupową części mniejszych odbiorców w I półroczu, a także ograniczenie zamówień przez naszego największego kontrahenta. Choć w IV kwartale aktywność mniejszych klientów odczuwalnie wzrosła, nie zbilansowała jednak spadków związanych z ograniczeniem zamówień przez głównego odbiorcę. Należy zaznaczyć, iż w całym 2020 r. byliśmy bardzo aktywni w zakresie działań sprzedażowych, pozyskując dla Master Pharm S.A. 14 nowych klientów – wyjaśnił Jacek Franasik, Prezes Zarządu Master Pharm S.A.


Niższa sprzedaż Grupy w warunkach pandemii przełożyła się na spadek zysku operacyjnego o 29% rdr do wartości 6,5 mln zł. Zysk netto ukształtował się na poziomie 0,3 mln zł wobec 12,6 mln zł rok wcześniej.


- Znaczny spadek wyniku netto był rezultatem z jednej strony zbycia Avet Pharmy i dodatniego wpływu wyniku na sprzedaży tej spółki w 2019 r., a z drugiej ujemnej wyceny aktywów finansowych, posiadanych przez Emitenta akcji spółek notowanych na GPW, mającej negatywny wpływ na wynik za 2020 r. – wyjaśnił Prezes Jacek Franasik.


Spółka pozytywnie ocenia perspektywy rozwoju w bieżącym roku obrotowym. W związku z intensyfikacją zamówień od klientów pod koniec 2020 r. oraz w I kwartale br., Zarząd oczekuje jej korzystnego przełożenia na sprzedaż w najbliższych okresach. Kontynuuje inwestycje związane z rozbudową mocy produkcyjnych, spodziewając się dalszego rozwoju branży suplementów diety w najbliższych latach.


- Po okresie niepewności i wstrzymywania decyzji zakupowych, w IV kwartale 2020 r. nastąpiła intensyfikacja zamówień od naszych klientów, w szczególności na produkty służące wzmocnieniu odporności. Na skutek złożonych do końca 2020 r. zamówień, nasz zakład w Łodzi, gdzie produkowana jest witamina D, ma wypełniony portfel zamówień do końca III kwartału 2021 r. (…) Jestem przekonany, że krajowy rynek suplementów diety ma bardzo duży potencjał i utrzyma długoterminową tendencję wzrostową – dodał Prezes Master Pharm.

MASTER PHARM S.A. © 2015