Grupa Master Pharm przedstawiła wyniki za I półrocze 2019 r.

Łódzki producent suplementów diety wykazał 30,6 mln zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży i 1,6 mln zł zysku netto.

 


Na spadek przychodów Grupy w analizowanym okresie w dużym stopniu wpłynęła niższa jednostkowa sprzedaż Master Pharm S.A., zajmującej się kontraktową produkcją suplementów diety. Związana była z przesunięciem realizacji zamówienia przez największego klienta, a także koniecznością przeprojektowania jednego z produktów dla innego dużego odbiorcy.


- Spadek dynamiki przychodów uznajemy za sytuacją przejściową. Niezrealizowane w I półroczu zamówienia dla największego klienta zostały po prostu przesunięte na kolejne kwartały. Ponadto pomyślnie zakończyliśmy prace na produktem dla kolejnego dużego odbiorcy i to zamówienie jest już realizowane zgodnie z harmonogramem – wyjaśnił Jacek Franasik, Prezes Zarządu Master Pharm S.A.


W omawianym okresie o 21% rdr spadła również sprzedaż w podmiocie zależnym Avet Pharma, ofertującym suplementy diety pod marką własną. Zgodnie z przyjętą strategią, w 2019 r. spółka przeprowadza redukcję stanów magazynowych i wprowadza zmiany w portfolio, skupiając się na marżowości oferowanych produktów.


- Niższe przychody Avet Pharma to efekt świadomych działań, związanych ze zmianą strategii sprzedaży i stopniowym wycofaniu produktów o malejących marżach. Firma stale pracuje nad nowymi suplementami, w obecnym roku w dużym stopniu koncentruje się na wyrobach skierowanych do sklepów zielarsko-medycznych – komentuje prezes Jacek Franasik.


W I półroczu 2019 r. Avet Pharma wprowadziła na rynek cztery nowe produkty: Burak Czerwony PLUS, Berberys SLIM, Ashwaganda i Koenzym Q10 90mg. Obecnie portfolio marki własnej liczy w sumie 63 produkty.


Ostatecznie wynik netto Grupy ukształtował się na poziomie 1,6 mln zł, czyli na 57% niższym rdr, co było rezultatem przede wszystkim niższej sprzedaży w spółkach Grupy i negatywnego wpływu kosztów stałych.


- Obserwując obecną aktywność klientów, oczekujemy że II półrocze będzie lepsze od poprzedniego, oczywiście jeśli nie wydarzy się nic nadzwyczajnego i nie wystąpią istotne przesunięcia. Grupa Master Pharm w ostatnich latach pozostawała w trendzie wzrostowym i uważam, że utrzymanie tej tendencji w bieżącym roku jest realnym scenariuszem – dodaje prezes Master Pharm, Jacek Franasik.
 

MASTER PHARM S.A. © 2015