Grupa Master Pharm przedstawiła wyniki za I półrocze 2020 r.

Skonsolidowane półroczne przychody łódzkiego producenta kontraktowego suplementów diety wyniosły 27,1 mln zł i przełożyły się na 2,1 mln zł zysku netto.

 


Istotny wpływ na dynamikę skonsolidowanych przychodów miało nieuwzględnienie danych spółki Avet Pharma sprzedanej w grudniu 2019 r. Wyłączając to jednorazowe zdarzenie, sprzedaż Grupy kształtowała się na poziomie zbliżonym do analogicznego okresu w roku ubiegłym. Jednostkowe przychody Master Pharm S.A. w I półroczu wzrosły o 3% rdr. W tym okresie Spółka pozyskała 13 nowych klientów.


- W I półroczu odnotowaliśmy największą aktywności wśród mniejszych oraz nowych klientów, która zrekompensowała spadek sprzedaży dla dużych odbiorców. Największa liczba zamówień spłynęła do nas pod koniec II kw., czyli już po lockdownie, jednocześnie w związku ze zbliżającym się sezonem jesienno-zimowym. Perspektywy sprzedażowe na najbliższe kwartały oceniamy pozytywnie – wyjaśnił Jacek Franasik, Prezes Zarządu Master Pharm S.A.


Sprzedaż Grupy umożliwiła wypracowanie 2,1 mln zł skonsolidowanego zysku netto, co oznacza wzrost o 34% rdr (na który złożył się m. in. zysk na zbyciu aktywów finansowych w kwocie 1,1 mln zł). Jednostkowy zysk netto wynoszący 4,6 mln zł (+1% rdr) dodatkowo uwzględniał dywidendę w wysokości 2,4 mln zł wypłaconą przez spółkę zależną Grokam.


Od początku 2020 r. Master Pharm realizuje strategię skupioną w pełni na rozwoju w obszarze produkcji kontraktowej suplementów diety. Zarząd planuje przeprowadzenie szeregu inwestycji w moce produkcyjne, których łączna wartość wyniesie 6 mln zł, i których część jest już realizowana.


- Oceniam, że mimo niepewności związanej z pandemią, polski rynek suplementów diety ma duży potencjał i wciąż będzie rósł, na co chcemy być odpowiednio przygotowani. Obserwujemy szczególnie duże zainteresowanie wśród zagranicznych firm farmaceutycznych chcących ulokować swoją produkcję w Europie, w tym w Polsce. Spodziewamy się, że będzie to jeden z czynników wzrostu branży w najbliższych latach – komentuje Prezes Jacek Franasik.

MASTER PHARM S.A. © 2015