Master Pharm S.A. wchodzi na GPW

Już w czwartek 28 kwietnia 2016 r. na głównym parkiecie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie zadebiutują akcje Master Pharm S.A., producenta suplementów diety, kosmetyków i wyrobów medycznych.

 

W drodze oferty publicznej Master Pharm S.A. sprzedała 4,85 mln akcji o łącznej wartości 29,1 mln zł, przy czym 18 mln zł stanowią przychody ze sprzedaży papierów nowej emisji, które zasilą fundusze Spółki. Cena emisyjna waloru została ustalona na poziomie 6 zł. Pozyskany kapitał zarząd w całości przeznaczy na dalszy rozwój działalności, w tym rozbudowę mocy produkcyjnych, działania marketingowe oraz akwizycje.

 

Głównym obszarem działalności Grupy Kapitałowej Master Pharm jest produkcja kontraktowa suplementów diety, kosmetyków, wyrobów medycznych i preparatów spożywczych dla podmiotów branży farmaceutycznej. Za pion produkcyjny odpowiadają Master Pharm S.A. z siedzibą w Łodzi oraz Grokam GBL z siedzibą w Mielcu. Grupa zajmuje się również dystrybucją suplementów diety pod markąwłasną, realizowaną przez warszawską Avet Pharma, która obecnie posiada w swojej ofercie 39 wyrobów.

 

- Środki pozyskane w drodze emisji umożliwią realizację zaplanowanej na lata 2016-2018 strategii rozwoju, obejmującej m. in. inwestycje w doposażenie i rozbudowę zakładów produkcyjnych, wsparcie działalności marketingowej Avet Pharma oraz przeprowadzenie akwizycji, mających na celu poszerzenie zdolności wytwórczych – stwierdził Jacek Franasik, Prezes Zarządu Master Pharm S.A.

 

W 2015 r. skonsolidowane przychody ze sprzedaży Master Pharm S.A. wyniosły 49,1 mln PLN, przekładając się na 10,4 mln PLN zysku operacyjnego oraz 8,3 mln PLN zysku netto. Rentowność działalności operacyjnej wyniosła 21%, natomiast rentowność netto 17%. Zgodnie z przyjętą polityką dywidendową, zarząd planuje wypłatę dywidendy za 2015 rok i za lata kolejne w wysokości do 50% skonsolidowanego zysku netto za dany rok obrotowy.

 

- Rosnąca świadomość zdrowotna społeczeństwa, a także szeroka dostępność tego rodzaju wyrobów sprawiły, że rynek suplementów diety jest dziś najdynamiczniej rosnącą częścią całego rynku farmaceutycznego. Planowane inwestycje umożliwią nam skuteczną realizację strategii biznesowej, zakładającej aktywne uczestnictwo w tych wzrostach. Jestem przekonany, że inwestorom, którzy zdecydowali się nam zaufać, inwestycja przyniesie dużą satysfakcję, płynącą zarówno z wyceny walorów, jak i dywidendy, którą planujemy wypłacić już w obecnym roku – dodaje Jacek Franasik.

MASTER PHARM S.A. © 2015