Master Pharm zgodnie z szacunkami, zysk netto w górę o 85 proc. rdr

Opublikowane dane finansowe za I kw. br. potwierdziły wcześniejsze szacunki, zakładające istotny wzrost przychodów i wyników łódzkiego producenta suplementów diety.


Na wzrost skonsolidowanych przychodów w I kw. 2018 r. wpłynęło zwiększenie portfela zamówień, obsługa rekordowej liczby klientów pozyskanych jeszcze w 2017 r., a także wzrost przychodów generowanych przez największego klienta. Wysoki wzrost sprzedaży, przy niższej dynamice kosztów, miał korzystne przełożenie na wynik netto, który wzrósł o 85% rdr. Jednostkowa sprzedaż Master Pharm S.A., zajmującej się organizacją produkcji kontraktowej suplementów diety, w analizowanym okresie wzrosła o 56% rdr, natomiast wynik netto Spółki był wyższy o 82% rdr.


- W ubiegłym roku zrealizowaliśmy szereg istotnych inwestycji w moce produkcyjne, w tym uruchomiliśmy nowy zakład Master Pharm w Łodzi i doposażyliśmy zakład spółki zależnej w Mielcu. W rezultacie jesteśmy dziś zdolni do obsługi większej liczby zamówień, które obecnie spływają do nas w dużych ilościach. Przejawia się to również w dobrych wynikach pierwszego kwartału. Oczekuję utrzymania korzystnych tendencji w najbliższych kwartałach – skomentował Jacek Franasik, Prezes Zarządu Master Pharm S.A.


Zrealizowane przychody spółki zależnej Avet Pharma, zajmującej się sprzedażą suplementów pod marką własną, w I kw. 2018 r. wyższe o 3,5% rdr, choć na skutek korekt księgowych, które nastąpiły po dniu bilansowym, wykazały spadek o 36%.


- Generalnie przychody Avet Pharmy, ze względu na specyfikę dynamicznego rynku suplementów, należy analizować w dłuższych okresach, najlepiej w skali roku. Podmiot bardzo dobrze się rozwija, bez problemu realizuje przyjętą strategię. W minionym kwartale wprowadził 2 nowe produkty - Witaminę D 2000 oraz Koenzym Q10. Obecnie ma ich 55 pracuje nad kolejnymi – wyjaśnia Jacek Franasik.


Wśród planów na najbliższe okresy Master Pharm wymienia przede wszystkim dalszy wzrost bazy klientów produkcji kontraktowej i wolumenów obsługiwanych zamówień, a także rozwój marki własnej. Zarząd kontynuuje również działania zmierzające do akwizycji przedsiębiorstwa z branży farmaceutycznej, w celu poszerzenia zdolności wytwórczych Grupy o produkty lecznicze OTC lub określone portfolio marek suplementowych lub farmaceutycznych.

MASTER PHARM S.A. © 2015