Przychody Grupy Master Pharm rosną w III kw. 2016 r.

 

Grupa Master Pharm zaprezentowała wyniki za pierwsze trzy kwartały 2016 r., wykazując 32,5 mln PLN przychodów ze sprzedaży oraz 4,7 mln PLN zysku netto.
Skonsolidowane przychody łódzkiego producenta suplementów diety, kształtując się po trzech kwartałach br. na poziomie 32,5 mln PLN, wzrosły o 4,5% w stosunku do analogicznego okresu w roku ubiegłym. Przełożyły się na 4,7 mln PLN zysku netto, co jest wielkością niższą o 14% rdr . Jak wyjaśnia zarząd, wzrost przychodów był wynikiem wysokiej sprzedaży suplementów marki własnej AVETPHARMA, natomiast na efektywność działalności wpłynęły przede wszystkim koszty związane z nakładami na rozwój.
- W stosunku do trzech kwartałów roku ubiegłego, wartość sprzedaży w spółce Avet Pharma wzrosła o blisko 20%, co miało kluczowy wpływ na wzrost przychodów Grupy. Niższy wynik jest pochodną kosztów związanych m. in. ze wzrostem wynagrodzeń, większym obciążeniem produkcji oraz modernizacją zakładów, która jest już na ukończeniu. Są to zaplanowane inwestycje, które zaowocują w przyszłości wyjaśnia Jacek Franasik, Prezes Zarządu Master Pharm S.A.
Master Pharm S.A. notowana jest na głównym rynku GPW od kwietnia br., kiedy w drodze oferty publicznej pozyskała 18 mln PLN. Zgodnie z celami emisyjnymi, środki te zostaną przeznaczone na doposażenie i rozbudowę zakładów produkcyjnych, wsparcie działalności marketingowej spółki zależnej Avet Pharma, a także potencjalne akwizycje.
- Przedstawione przez nas cele emisyjne są obecnie realizowane. Zakończyliśmy prace budowlane w zakładzie w Łodzi, gdzie obecnie montowane są maszyny, modernizujemy także zakład Grokam w Mielcu. Doskonałe rezultaty sprzedaży suplementów naszej marki AVETPHARMA zawdzięczamy w dużej mierze promocji wspartej środkami z emisji. Jeżeli chodzi o akwizycje, stale przyglądamy się innym podmiotom i pozostajemy otwarci na potencjalne przejęcie, które korzystnie wpłynęłoby na potencjał produkcyjny Grupy dodaje Jacek Franasik.
8 sierpnia br. Master Pharm S.A. wypłaciła dywidendę w wysokości 0,19 zł za akcję. Akcjonariuszom Spółki przypadło 4,1 mln PLN, czyli 65% wyniku netto Master Pharm S.A. za 2015 r. Pozostała część zysku zasiliła kapitał rezerwowy.

 

MASTER PHARM S.A. © 2015