Świetne otwarcie roku Master Pharm! Grupa zwiększa sprzedaż i wyniki

Skonsolidowane przychody łódzkiego producenta suplementów diety w I kw. 2021 r. wyniosły 22,4 mln zł (+50% rdr), przekładając się na 6,8 mln zł zysku operacyjnego (+602% rdr) i 1,3 mln zł zysku netto (+63% rdr). Sprzedażowo było to najlepsze otwarcie roku w historii Spółki.

 

 

W I kwartale Grupa zdecydowanie odczuła sygnały poprawy koniunktury w branży suplementów diety. Wzrost przychodów był rezultatem skumulowania zamówień przełożonych wcześniej przez klientów Master Pharm S.A. w związku z rozwojem sytuacji epidemicznej. Od stycznia do marca Spółka pozyskała 6 nowych klientów, jednocześnie odnotowując wzrost aktywności dotychczasowych odbiorców.


- Dla Master Pharm był to rekordowy pierwszy kwartał. Z początkiem roku uwidoczniła się bardzo wysoka aktywność naszych odbiorców, którzy po okresie wyczekiwania przypadającym na prawie cały 2020 r., wrócili na zakupy. Dodatkowo zbiegło się to z przygotowaniami do okresu wiosennego, cechującego się dużym zapotrzebowaniem na produkty wzmacniające odporność. Część tych zamówień została już zrealizowana, część przypadła już na drugi kwartał i powinna mieć korzystny wpływ również na wyniki za ten okres – podsumował Jacek Franasik, Prezes Zarządu Master Pharm S.A.


Dynamika sprzedaży, istotnie wyższa od dynamiki kosztów, przełożyła się na zdecydowaną poprawę pozycji wynikowych. Skonsolidowany zysk operacyjny wyniósł 6,8 mln zł, co oznacza ponad siedmiokrotny wzrost rdr. Wskaźnik EBITDA osiągnął wartość 7,8 mln zł (+316% rdr), natomiast zysk netto 1,3 mln zł (+63% rdr). Rentowność operacyjna na poziomie Grupy ukształtowała się na poziomie 30% (+24 p.p. rdr), rentowność EBITDA 35% (+22 p.p. rdr) oraz rentowość netto blisko 6% (+0,5 p.p. rdr)


- Wysoki wzrost pozycji wynikowych, w szczególności zysku operacyjnego i EBITDA, był bezpośrednim rezultatem wyższych przychodów. Wartość zysku netto uwzględnia ujemną wycenę wartości aktywów finansowych, czyli posiadanych przez nas akcji spółek z GPW. Wycena ta w żaden sposób nie wpływa na naszą działalność operacyjną, na której wynik i rentowność 30% są dla nas bardziej niż satysfakcjonujące – wyjaśnił Prezes Franasik.


Perspektywy rozwoju Grupy Master Pharm w bieżącym roku pozostają bardzo korzystne. Zarząd ocenia, że branża suplementów diety nie jest w istotnym stopniu narażona na spadek popytu i w związku z tym oczekuje stabilnego wzrostu przychodów. Przygotowując Grupę na dalszy rozwój, kontynuuje inwestycje w moce produkcyjne.


- Podobnie jak w roku poprzednim, również w bieżącym roku kładziemy duży nacisk na rozbudowę naszych możliwości wytwórczych, uruchamiamy nowe linie produkcyjne, adaptujemy kolejne pomieszczenia. Dużą część tych inwestycji planujemy zamknąć jeszcze w bieżącym półroczu. Uważamy, że zawirowania związane z pandemią nie wpływają na rozwój branży i popyt na suplementy w długim okresie. Zarówno rynek suplementów, jak i Grupa Master Pharm mają przed sobą doskonałe perspektywy i chcemy je jak najlepiej wykorzystać – podsumował Prezes Master Pharm S.A.
 

 

MASTER PHARM S.A. © 2015