Wyniki Grupy Master Pharm za 2019 r.

Producent suplementów diety wypracował w ubiegłym roku 71,2 mln zł skonsolidowanych przychodów, które przełożyły się na 12,6 mln zł zysku netto.

 


Na niższe o 4,6% rdr przychody Grupy wpłynęły przede wszystkim przesunięcia w harmonogramie realizowanych zamówień usług produkcji kontraktowej, mające miejsce w I połowie 2019 r. Skonsolidowane wyniki pozostawały też pod wpływem niższych przychodów spółki zależnej Avet Pharma, która do dnia 23 grudnia 2019 r. wchodziła w skład Grupy Kapitałowej. Słabsza sprzedaż tego podmiotu związana była z wprowadzeniem zaplanowanych wcześniej zmian w obszarze zarządzania sprzedażą.


- Kluczowym czynnikiem wpływającym na sprzedaż i wyniki Grupy w 2019 r. były przesunięcia w realizacji zamówień, wynikające z decyzji zakupowych części naszych klientów. Przełożone zamówienia wprawdzie były realizowane począwszy od III kwartału, jednak z uwagi na ograniczenia techniczne i personalne, nie wszystkie zostały sfinalizowane do końca roku. – wyjaśnia Jacek Franasik, Prezes Zarządu Master Pharm S.A.


Wynik operacyjny Grupy Master Pharm w 2019 r. wyniósł 9,1 mln zł wobec 13,6 mln zł w 2018 r. Na zmianę o -4,5 mln zł wpłynęła niższa sprzedaż, przy rosnących o 3% kosztach działalności. Zysk netto wzrósł o blisko 18% do wartości 12,6 mln zł i uwzględniał jednorazowy wpływ związany ze sprzedażą udziałów spółki Avet Pharma.


W grudniu 2019 r. Zarząd Spółki podjął decyzję o modyfikacji realizowanej strategii i wycofaniu się
z działalności w obszarze bezpośredniej dystrybucji marek własnych suplementów diety. Rezultatem tych zmian była wspomniana sprzedaż 100% udziałów spółki zależnej Avet Pharma, odpowiadającej wcześniej za ten obszar. 30 grudnia Master Pharm nabył od sprzedanej spółki portfolio 47 marek suplementów, które obecnie dystrybuuje pośrednio, z wykorzystaniem kanałów sprzedaży Avet Pharmy. Obecnie wszystkie siły Grupy koncentrują się na rozwoju w obszarze usług produkcji kontraktowej suplementów diety.


- Od dłuższego czasu obserwujemy wzrost zainteresowania europejską produkcją suplementów diety, które to zjawisko przybrało na sile w obliczu sytuacji epidemicznej. Chcąc przygotować się na potencjalny wzrost zamówień, podjęliśmy decyzję o modyfikacji strategii, a także rozbudowie naszych mocy produkcyjnych i inwestycji ponad 6 mln zł w nowe maszyny i doposażenie zakładów. Inwestycje te są już stopniowo realizowane i planujemy ich zakończenie do końca III kw. br. – wyjaśnia Prezes Jacek Franasik.


W perspektywie najbliższy kwartałów Zarząd Master Pharm oczekuje powrotu do dodatniej dynamiki wzrostu Grupy.


- Spadek sprzedaży w 2019 r. jest sytuacją przejściową. Obserwując obecną aktywność klientów oraz prognozy zamówień na ten rok, spodziewam się powrotu do dodatniej dynamiki. Choć na decyzje zakupowe naszych klientów oraz na zachowania samych konsumentów, oczywiście mogą wpłynąć wydarzenia związane z epidemią, sądzę że branża ogólnie pojętej ochrony zdrowia, w której działamy, jest w niewielkim stopniu narażona na istotny spadek popytu. – podsumowuje Jacek Franasik, Prezes Master Pharm.

MASTER PHARM S.A. © 2015