Wyniki Grupy Master Pharm za pierwsze trzy kwartały 2019 r.

Producent suplementów diety wykazał 50,4 mln zł skonsolidowanych przychodów i 5,2 mln zł zysku netto za okres od stycznia do końca września 2019 r.

 

 

Spadek skonsolidowanych przychodów w analizowanym okresie był przede wszystkim rezultatem niższej sprzedaży Grupy w I półroczu. Wiązała się ona z dużej mierze z przesunięciem części zamówień przez dużych odbiorców Master Pharm S.A., które jednak zgodnie z zapowiedziami Zarządu, realizowane są począwszy od III kw.


Wpływ na niższą sprzedaż Grupy w pierwszych trzech kwartałach miały też niższe przychody spółki zależnej Avet Pharma, zajmującej się sprzedażą suplementów diety pod marką własną. Związane były z planowanymi zmianami Spółki w zakresie zarządzania sprzedażą oraz redukcją stanów magazynowych w hurcie.


Wpływ na pozycje wynikowe Grupy miał wzrost kosztów działalności (wzrost kosztów na poziomie skonsolidowanym o 1,9%, a na jednostkowym o 3%), a także strata Avet Pharmy, wynosząca narastająco na koniec trzeciego kwartału 2019 r. 2,5 mln zł.


- Na niższych przychodach po III kw. zaważyło przede wszystkim słabsze I półrocze. Wiązało się ono z przesunięciami części dużych kontraktów, które jednak już realizujemy. Jeśli chodzi o sprzedaż w Avet Pharmie, pracujemy obecnie nad zmianami w strategii sprzedaży i przemodelowaniem oferty, co wiąże się tymczasowym spadkiem przychodów i wyników w tym podmiocie.
Generalnie, obecny spadek dynamiki wzrostu Grupy jest sytuacją przejściową. Obserwując ostanie zlecenia klientów oraz wstępne prognozy zamówień na przyszły rok, spodziewamy się, że całe drugie półrocze będzie lepsze od pierwszego, a tymczasowe przyhamowanie nie zakłóci długoterminowego rozwoju Grupy
– wyjaśnił Jacek Franasik, Prezes Zarządu Master Pharm S.A.


Powyższe wyniki finansowe stanowią szacunki uzyskane w trakcie przygotowywania sprawozdania finansowego. Wyniki opublikowane ostatecznie w raporcie za trzy kwartały 2019 r. mogą w ograniczony sposób odbiegać od powyżej przedstawionych wielkości.

MASTER PHARM S.A. © 2015