Wyniki Grupy Master Pharm za pierwsze trzy kwartały 2020 r.

Skonsolidowane przychody producenta kontraktowego suplementów diety narastająco po III kw. ukształtowały się na poziomie 42,8 mln zł i przełożyły się na 5,2 mln zł zysku netto.

 


Spadek przychodów Grupy związany był w dużym stopniu z nieuwzględnieniem danych spółki zależnej Avet Pharma sprzedanej przez Master Pharm w grudniu 2019 r. Na dynamikę sprzedaży oraz spadek pozycji wynikowych wpłynął również odnotowany w III kw. niższy poziom zamówień usług produkcji kontraktowej, który zdaniem Zarządu powinien zostać zrekompensowany w przyszłych kwartałach.


- Niepewność związana z rozwojem epidemii wpłynęła na odraczanie decyzji zakupowych części klientów, jednak już pod koniec III kw. sytuacja zaczęła się odwracać i obecnie obserwujemy gwałtowny wzrost zamówień, w szczególności na produkty typowe dla sezonu jesienno-zimowego, związane z odpornością. Obecna wysoka aktywność klientów będzie uwidaczniać się w naszych wynikach, jednak ze względu na specyfikę produkcji kontraktowej, dopiero w pierwszych miesiącach 2021 r. – wyjaśnił Jacek Franasik, Prezes Zarządu Master Pharm S.A.


Od początku 2020 r. Master Pharm realizuje strategię skupioną w pełni na rozwoju w obszarze produkcji kontraktowej suplementów diety. Do połowy 2021 r. Spółka zakończy szereg inwestycji związanych ze zwiększeniem możliwości produkcyjnych w określonych formach produktowych. Łączna wartość inwestycji to 6 mln zł.


- W naszej ocenie branża suplementów diety nie jest w istotnym stopniu narażona na spadek popytu i mimo obecnej sytuacji epidemicznej w dalszym ciągu będzie się dynamicznie rozwijać. Już dziś nasz zakład w Łodzi ma w pełni zagospodarowane moce produkcyjne do końca czerwca 2021 r. Musimy być odpowiednio przygotowani na wyższe wolumeny zamówień – dodaje Prezes Jacek Franasik.

 

 

MASTER PHARM S.A. © 2015