Zatwierdzenie Prospektu Emisyjnego Master Pharm S.A.

Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła Prospekt Emisyjny Master Pharm S.A.


Spółka Master Pharm SA informuje, że w dniu 23 listopada 2015r Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła Prospekt Emisyjny spółki. Z Prospektem Emisyjnym spółki oraz harmonogramem oferty można zapoznać się w zakładce Akcje/Oferta publiczna na stronie www.ri.masterpharm.pl oraz na stronie oferującego Trigon Dom Maklerski SA, trigon.pl.

MASTER PHARM S.A. © 2015