Zysk Master Pharm S.A. rósł szybciej od przychodów w I kw. 2016 r.

Kwietniowy debiutant na głównym rynku GPW - Master Pharm S.A. – zaprezentowała wyniki finansowe za I kw. 2016 r., wykazując 36% wzrostu przychodów oraz 53% wzrostu zysku netto rdr.


Jednostkowe przychody działającej na rynku suplementów diety Spółki w I kw. wyniosły 9,7 mln PLN, czyli o 2,6 mln PLN więcej względem analogicznego okresu przed rokiem. Przełożyły się na blisko 1,6 mln PLN zysku netto, co oznacza poprawę o 0,5 mln PLN rdr. Rentowność sprzedaży wyniosła tym samym 16%, rosnąc o 2 p. p. rdr.

 

Od kwietnia 2015 r. Master Pharm S.A. konsoliduje wyniki, uwzględniając dane finansowe producenta kontraktowego Grokam GBL oraz dystrybutora suplementów diety pod marką własną, spółki Avet Pharma. Skonsolidowane przychody Grupy Kapitałowej Master Pharm wyniosły w I kw. 2016 r. 11,5 mln PLN, natomiast zysk netto osiągnął 1,3 mln PLN, wykazując 11% rentowności sprzedaży.


Jak wyjaśnia Spółka, na wzrost sprzedaży w analizowanym okresie wpływ miała przede wszystkim wysoka aktywność klientów – firm farmaceutycznych, dla których Master Pharm realizuje usługi produkcji kontraktowej. Na poziom skonsolidowanych przychodów korzystnie wpłynęła także sprzedaż suplementów pod marką własną AvetPharma, która wzrosła o 30% rdr. Na kształtowanie się pozycji wynikowych złożyły się m. in. koszty wynikające z rosnącego stanu zatrudnienia, a także zakupu i zakontraktowania dużych ilości surowca na poczet planowanych na przyszłe kwartały wzrostów sprzedaży.


- Odnotowaliśmy bardzo dobry I kw. 2016 r., działalność operacyjną skupiając na zawieraniu kolejnych umów dystrybucyjnych, a także rozwijając obecność na rynkach zagranicznych, m. in. na Węgrzech oraz w Afryce. Rozpoczęliśmy również prace modernizacyjne w naszych zakładach produkcyjnych, na które planujemy przeznaczyć część środków pozyskanych w drodze oferty publicznej. Jestem przekonany, że wsparcie inwestorów ułatwi nam realizację ambitnych celów biznesowych na bieżący rok oraz lata kolejne – stwierdził Jacek Fransasik, Prezes Zarządu Master Pharm S.A.


Grupa Master Pharm działa na perspektywicznym rynku suplementów diety, który jak podkreśla Zarząd, jest obecnie najszybciej rosnącą częścią rynku farmaceutycznego w Polsce. Zgodnie z prognozami PMR opublikowanymi w raporcie „Rynek Suplementów diety w Polsce 2015”, w minionym roku był on wyceniany 3,6 mld PLN (+6,6% rdr), natomiast do 2020 jego wartość ma przekroczyć 5 mld PLN, wykazując 42% wzrostu względem 2015 r.


- Rosnąca świadomość zdrowotna społeczeństwa, a także szeroka dostępność tego rodzaju wyrobów sprawiły, że rynek suplementów diety jest dziś najdynamiczniej rosnącą częścią całego rynku farmaceutycznego. Planowane inwestycje umożliwią nam skuteczną realizację strategii biznesowej, zakładającej aktywne uczestnictwo w tych wzrostach – stwierdził przed giełdowym debiutem Jacek Franasik.


Spółka zadebiutowała na GPW 28 kwietnia 2016 r., pozyskując z rynku 18 mln PLN. Środki planuje przeznaczyć na dalszy rozwój działalności, w szczególności doposażenie i rozbudowę zakładów produkcyjnych, wsparcie działalności marketingowej spółki zależnej Avet Pharma oraz przeprowadzenie akwizycji innych podmiotów z branży farmaceutycznej. Cena emisyjna akcji wyniosła 6 PLN. Dziś papiery Spółki wyceniane są na 6,86 PLN (+14%).

 

Źródło: Master Pharm S.A.

MASTER PHARM S.A. © 2015