ESPI 11/2018 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 proc. głosów na ZWZ

Data i godzina publikacji: 26.06.2018 13:28

 

Podstawa prawna: art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5%


Zarząd MASTER PHARM S.A. ("Spółka") przekazuje listę akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 25 czerwca 2018 r.:

 

  1. Max Welt Holdings Limited (podmiot zależny od Jacka Franasika) – 13.889.326 akcji uprawniających do 13.889.326 głosów, co stanowiło 90,49% głosów na ZWZ i 64,60% ogólnej liczby głosów.
  2. Nationale-Nederlanden PTE – 1.460.000 akcji uprawniających do 1.460.000 głosów, co stanowiło 9,51% głosów na ZWZ i 6,79% ogólnej liczby głosów, w tym Nationale-Nederlanden OFE – 1.400.000 akcji uprawniających do 1.400.000 głosów, co stanowiło 9,12% głosów na ZWZ i 6,51% ogólnej liczby głosów.

 

Osoby reprezentujące Emitenta

  • Jacek Franasik - Prezes Zarządu

 

MASTER PHARM S.A. © 2015