ESPI 13/2018 Powołanie Komitetu Audytu

Data i godzina publikacji: 06.07.2018 14:12

 

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne


Zarząd Master Pharm S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 5 lipca 2018 r. Rada Nadzorcza Spółki, w oparciu o art. 128 i 129 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1089), podjęła uchwałę o powołaniu spośród Członków Rady Nadzorczej Komitetu Audytu w składzie:


- Pan Marcin Konarski – Przewodniczący Komitetu Audytu
- Pan Stanisław Klimczak – Wiceprzewodniczący Komitetu Audytu
- Pan Tomasz Grzesiek – Członek Komitetu Audytu


Członkowie Komitetu Audytu zostali powołaniu na okres wspólnej kadencji, trwający od 5 lipca 2018 r. do zakończenia bieżącej kadencji Rady Nadzorczej.


Osoby reprezentujące Emitenta:

  • Jacek Franasik, Prezes Zarządu

 

MASTER PHARM S.A. © 2015