ESPI 15/2018 Szacunkowe wyniki finansowe za I połowę 2018 r.

Data i godzina publikacji: 21.08.2018 17:56

 

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

 

Zarząd MASTER PHARM S.A. ("Emitent") podaje do publicznej wiadomości szacunkowe wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Master Pharm S.A. ("Grupa") oraz Emitenta, za pierwsze półrocze 2018 roku tj. 01.01.2018 do 31.06.2018 roku.


Skonsolidowane szacunkowe przychody ze sprzedaży Grupy w pierwszym półroczu 2018 roku wyniosły 31,66 mln zł a w analogicznym okresie 2017 roku 25,24 mln zł odnotowując wzrost o przeszło 6,41 mln zł tj. wzrost o przeszło o 25%.


Skonsolidowany szacunkowy wynik z działalności operacyjnej Grupy w pierwszym półroczu 2018 roku wyniósł 5,05 mln zł a w analogicznym okresie 2017 roku 2,44 mln zł odnotowując wzrost o 2,61 mln zł tj. wzrost o blisko 107 %.


Skonsolidowany szacunkowy wynik netto Grupy w pierwszym półroczu 2018 roku wyniósł 3,71 mln zł a w analogicznym okresie 2017 roku 1,75 mln zł odnotowując wzrost o 1,96 mln zł. Tj. wzrost o przeszło 112%.


Jednostkowe szacunkowe przychody ze sprzedaży Master Pharm S.A. w pierwszym półroczu 2018 roku wyniosły 27,51 mln zł wobec 19,61 mln zł w analogicznym okresie 2017 roku odnotowując wzrost o 7,9 mln zł. tj. wzrost o przeszło 40%.


Jednostkowy szacunkowy wynik z działalności operacyjnej Master Pharm S.A. w pierwszym półroczu 2018 roku wyniósł 4,53 mln zł wobec 2,55 mln zł w analogicznym okresie odnotowując wzrost o 1,98 mln zł. tj. wzrost o przeszło 77 %.


Jednostkowy szacunkowy wynik brutto Master Pharm S.A. w pierwszym półroczu 2018 roku wyniósł 6,98 mln zł wobec 2,60 mln zł w analogicznym okresie odnotowując wzrost o 4,38 mln zł. tj. wzrost o przeszło 168 %.


Jednostkowy szacunkowy wynik netto Master Pharm S.A. w pierwszym półroczu 2018 roku wyniósł 6,08 mln zł wobec 2,08 mln zł w analogicznym okresie odnotowując wzrost o 4,00 mln zł. tj. wzrost o przeszło 192 %.

 

Wzrost przychodów i wyników Emitenta oraz Grupy jest przede wszystkim rezultatem zwiększenia portfela zamówień, zamówień składanych przez nowych klientów oraz wyższych przychodów generowanych przez największego klienta. Drugim czynnikiem pozytywnie wpływającym na wynik tak Grupy jak i Emitenta przy rosnących przychodach jest wyhamowanie dynamiki wzrostu kosztów. Koszty działalności na poziomie skonsolidowanym w pierwszym półroczu 2018 roku wzrosły do 26,53 mln zł o blisko 17% w stosunku do analogicznego okresu 2017r w którym wynosiły 22,8 mln zł. Na wynik brutto i netto jednostkowy emitenta miała wpływ wypłata dywidendy w kwocie 2,4 mln zł od spółki zależnej GBL Grokam tym samym nie mając wpływu na wynik skonsolidowany Grupy Kapitałowej.

 

Powyższe wyniki finansowe stanowią szacunki uzyskane w trakcie przygotowywania sprawozdania finansowego, wyniki opublikowane ostatecznie w raporcie za pierwsze półrocze 2018 roku mogą w ograniczony sposób odbiegać od powyżej przedstawionych wielkości.

 

 

Osoby reprezentujące Emitenta:

  • Jacek Franasik, Prezes Zarządu

MASTER PHARM S.A. © 2015