ESPI 16/2020 Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ust. 1 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej

Data i godzina publikacji: 27.07.2020 21:11

 

Podstawa prawna: art. 70 ust 1 ustawy o ofercie publicznej


Zarząd Master Pharm S.A. (Spółka) informuje, że w dniu 27 lipca 2020 r. do Spółki wpłynęło zawiadomienie od MAX WELT HOLDINGS LP w trybie art. 69 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy o ofercie publicznej.


W załączeniu Spółka przekazuje treść zawiadomienia.


Załącznik:


Osoby reprezentujące Spółkę:

  • Jacek Franasik, Prezes Zarządu

MASTER PHARM S.A. © 2015