ESPI 17/2018 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Master Pharm S.A. na dzień 18 grudnia 2018 roku oraz projekty uchwał NWZ

Data i godzina publikacji: 15.11.2018 12:38

 

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

 

Zarząd MASTER PHARM S.A. ("Spółka"), działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje na dzień 18 grudnia 2018 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które rozpocznie się o godz. 11.00 w Łodzi, ul. Wersalska 8.

 

Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu NWZ oraz projekty uchwał NWZ przekazane zostają w załączeniu.

 

Załączniki:
- Ogłoszenie o zwołaniu NWZ
- Projekty uchwał


Osoby reprezentujące Emitenta:

  • Jacek Franasik

MASTER PHARM S.A. © 2015