ESPI 17/2020 Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej – rozpoczęcie negocjacji dokumentacji dotyczącej przeprowadzenia wezwania do zapisywania się na

Data i godzina publikacji: 27.07.2020 21:37


Podstawa prawna: art. 17 ust. 4 MAR - informacje poufne.


Zarząd Master Pharm S.A. („Spółka”) działając na podstawie art. 17 ust. 4 Rozporządzenia MAR, niniejszym podaje do wiadomości publicznej informację poufną, której przekazanie zostało opóźnione. Podanie do publicznej wiadomości przedmiotowej informacji zostało opóźnione w dniu 24 czerwca 2020 roku.
Treść opóźnionej informacji poufnej:


„Zarząd Spółki informuje, że w dniu 24 czerwca 2020 roku do rozpoczął prowadzenie ze spółką MAX WELT HOLDINGS LP z siedzibą w Larnace (Cypr), Panem Pawłem Klitą i Panem Rafałem Biskupem negocjacji dotyczących przeglądu możliwości dotyczących prowadzenia skupu akcji własnych Spółki, w tym w formie przeprowadzenia wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki („Wezwanie”), formy ogłoszenia ewentualnego Wezwania i ustalenia podmiotów nabywających akcje w ramach Wezwania, a także możliwości zawarcia porozumienia akcjonariuszy Spółki obejmującego Spółkę.”


Zdaniem Spółki, ujawnienie informacji poufnej w zwykłym trybie i terminie mogłoby bezpośrednio wpłynąć na przebieg negocjacji i tym samym naruszyć uzasadnione interesy Spółki lub akcjonariuszy Spółki oraz mogłoby stworzyć fałszywy obraz sytuacji biznesowej Spółki, mogący negatywnie wpłynąć na decyzje obecnych i potencjalnych akcjonariuszy Spółki.


Opóźnienie przekazania informacji poufnej nie wprowadziło w błąd opinii publicznej.


Spółka wdrożyła procedury mające na celu zapewnienie zachowania informacji poufnej w poufności.

 

 

Osoby reprezentujące Spółkę:

  • Jacek Franasik, Prezes Zarządu

MASTER PHARM S.A. © 2015