ESPI 18/2018 Podjęcie decyzji o przeglądzie potencjalnych opcji strategicznych

Data i godzina publikacji: 21.11.2018, 15:32

 

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

 

Zarząd Master Pharm S.A. (Spółka, Emitent) informuje, że w dniu dzisiejszym podjął decyzję o rozpoczęciu przeglądu opcji strategicznych wspierających dalszy dynamiczny rozwój działalności Spółki. W ramach przeglądu opcji strategicznych Zarząd Spółki zamierza dokonać oceny uwarunkowań rynkowych i form możliwej współpracy w celu wyboru najkorzystniejszego sposobu realizacji długoterminowych celów biznesowych Spółki wraz ze znalezieniem potencjalnych dodatkowych efektów synergii.

 

Jedną z rozważanych opcji jest pozyskanie inwestora branżowego, wspierającego rozwój Spółki. W związku z tym Zarząd Spółki może umożliwić zainteresowanym podmiotom oraz ich doradcom przeprowadzenie procesu due diligence Spółki.

 

Jednocześnie Zarząd informuje, że rozważane są również inne opcje strategiczne, a na dzień publikacji niniejszego raportu, Spółka nie podjęła żadnych decyzji związanych z wyborem konkretnej opcji, a ponadto nie ma pewności, czy taka decyzja zostanie podjęta w przyszłości.

 

O dalszym przebiegu procesu Emitent poinformuje w odrębnych raportach.

 

Powyższa informacja została uznana za spełniającą przesłanki określone w art. 7 ust. 1 MAR ze względu na potencjalnie istotny wpływ na przyszłą działalność lub strukturę własnościową Emitenta.

 

Osoby reprezentujące Emitenta:

  • Jacek Franasik, Prezes Zarządu

MASTER PHARM S.A. © 2015