ESPI 19/2018 Powiadomienie o transakcji w trybie art. 69 ust. 2 pkt. 2) ustawy o ofercie publicznej

Data i godzina publikacji: 27.11.2018, 22:51

 

Zarząd Master Pharm S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 27.11.2018 r. otrzymał zawiadomienie od Pani Aleksandry Nykiel, Prezes Zarządu Grokam GBL sp. z o.o., spółki zależnej Emitenta, złożone w imieniu własnym, w trybie art. 69 ust. 2 pkt. 2) ustawy o ofercie publicznej.

 

Treść Zawiadomienia Emitent przekazuje w załączeniu.


Załącznik:


Osoby reprezentujące Emitenta:

  • Jacek Franasik, Prezes Zarządu

MASTER PHARM S.A. © 2015