ESPI 19/2020 Stanowisko Zarządu dotyczące wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki ogłoszonego w dniu 28 lipca 2020 r.

Data i godzina publikacji: 13.08.2020 10:13

 

Podstawa prawna: art. 80 Ustawy o ofercie - stanowisko zarządu spółki dotyczące wezwania


Zarząd Master Pharm S.A. („Spółka”), działając na podstawie art. 80 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, przedstawia swoje stanowisko na temat wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki ogłoszonego w dniu 28 lipca 2020 r. przez: Spółkę, MAX WELT HOLDINGS LP z siedzibą w Larnace, Pana Pawła Klitę oraz Pana Rafała Biskupa, działających wspólnie jako wzywający.

 

Stanowisko Zarządu oraz Opinia Biegłego stanowią załącznik do niniejszego raportu.

 

Załączniki:
- Stanowisko Zarządu
- Opinia Biegłego


Osoby reprezentujące Spółkę:

  • Jacek Franasik, Prezes Zarządu

MASTER PHARM S.A. © 2015