ESPI 20/2018 Podpisanie umów o zachowaniu poufności

Data i godzina publikacji: 29.11.2018 19:10


Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

 

W nawiązaniu do raportu bieżącego numer 18/2018 z dnia 21 listopada 2018 r. Zarząd Master Pharm S.A. (Spółka, Emitent) informuje, że w dniu dzisiejszym podpisał z Potencjalnym Inwestorem oraz jego doradcami i audytorem (dalej łącznie: „Strona Otrzymująca”) umowy o zachowaniu poufności w celu dokonania przez Stronę Otrzymującą analizy działalności Spółki lub podmiotów z nią powiązanych (due diligence).


Podmiot określony powyżej jako Potencjalny Inwestor to firma z branży Emitenta.


Jednocześnie Zarząd informuje, że na dzień publikacji niniejszego raportu, Spółka nie podjęła żadnych decyzji związanych z wyborem konkretnej opcji strategicznej. Ponadto nie ma pewności, czy taka decyzja zostanie podjęta w przyszłości.

 

O dalszym przebiegu procesu Emitent poinformuje w odrębnych raportach.


Powyższa informacja została uznana za spełniającą przesłanki określone w art. 7 ust. 1 MAR ze względu na potencjalnie istotny, wpływ na przyszłą działalność lub strukturę własnościową Emitenta.


Osoby reprezentujące Emitenta:

  • Jacek Franasik, Prezes Zarządu

MASTER PHARM S.A. © 2015