ESPI 21/2018 Uchwały podjęte przez NWZA Master Pharm S.A. w dniu 18 grudnia 2018 r.

Data i godzina publikacji: 18.12.2018 13:00


Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresoweZarząd MASTER PHARM S.A. ("Spółka") przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych w dniu 18 grudnia 2018 r., przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Master Pharm S.A., jako załącznik do niniejszego raportu.

 

Szczegółowa podstawa prawna: §19 ust. 1 pkt. 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

 

Załącznik: Protokół NWZA 18.12.2018

 

Osoby reprezentujące Emitenta:

  • Jacek Franasik - Prezes Zarządu

 

MASTER PHARM S.A. © 2015