ESPI 22/2018 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 proc. głosów na NWZA

Data i godzina publikacji: 18.12.2018 13:03

Podstawa prawna: art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %

Zarząd MASTER PHARM S.A. ("Spółka") przekazuje listę akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 18 grudnia 2018 r.:


1. Max Welt Holdings Limited (podmiot zależny od Jacka Franasika) – 13.981.006 akcji uprawniających do 13.981.006 głosów, co stanowiło 78,20% głosów na NWZ i 65,03% ogólnej liczby głosów.


2. Nationale-Nederlanden OFE – 1.400.000 akcji uprawniających do 1.400.000 głosów, co stanowiło 7,83% głosów na NWZ i 6,51% ogólnej liczby głosów,


3. Aleksandra Nykiel – 2.497.500 akcji uprawniających do 2.497.500 głosów, co stanowiło 13,97% głosów na NWZ i 11,62% ogólnej liczby głosów.

 


Osoby reprezentujące Emitenta:

  • Jacek Franasik - Prezes Zarządu

MASTER PHARM S.A. © 2015