ESPI 24/2018 Powiadomienie o transakcji w trybie art. 69 ust. 1 ustawy o ofercie publicznej

Data i godzina publikacji: 31.12.2018 17:14


Podstawa prawna: art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji


Zarząd Master Pharm S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 31 grudnia 2018 roku otrzymał powiadomienie od Jacka Franasika - Prezesa Zarządu Emitenta, złożone w imieniu własnym oraz Max Welt Holdings Limited z siedzibą w Larnace na Cyprze (MWH Ltd) oraz Max Welt Holdings LP (MWH LP) z siedzibą w Larnace na Cyprze, w trybie art. 69 ust. 1 ustawy o ofercie publicznej.


Powyższa transakcja dotyczy nieodpłatnego przeniesienia wszystkich akcji Emitenta posiadanych pośrednio przez Pana Jacka Franasika ze spółki MWH Ltd do spółki MWH LP. Obie spółki są w 100% zależne od Pana Jacka Franasika. W związku z powyższym stan posiadania akcji Emitenta przez Pana Jacka Franasika nie uległ zmianie.


W załączeniu przekazujemy treść Powiadomienia.


Załączniki:

 

 


Osoby reprezentujące Emitenta:

  • Jacek Franasik, Prezes Zarządu

MASTER PHARM S.A. © 2015