ESPI 5/2019 Rekomendacja Zarządu w sprawie niewypłacania dywidendy za 2018 r.

Data i godzina publikacji: 24.05.2019 17:39

 

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

 

Zarząd Master Pharm S.A. („Spółka”) na posiedzeniu w dniu 24 maja 2019 r. podjął uchwałę w sprawie rekomendacji przeznaczenia całości jednostkowego zysku netto za 2018 r. na kapitał zapasowy. Zarząd proponuje akumulację gotówki w związku z analizowanymi potrzebami kapitałowymi Spółki w obszarze potencjalnych inwestycji w nowe moce produkcyjne, co do których decyzje nie zostały jeszcze podjęte.

 

Zarząd, zgodnie z art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, w dniu dzisiejszym skierował rekomendację w powyższym zakresie do Rady Nadzorczej Spółki w celu oceny.

 

 

Osoby reprezentujące Emitenta:

  • Jacek Franasik - Prezes Zarządu

MASTER PHARM S.A. © 2015