ESPI 6/2019 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Master Pharm S.A. na dzień 25 czerwca 2019 r., wraz z projektami uchwał

Data i godzina publikacji: 29.05.2019 15:51

 

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

 

Zarząd MASTER PHARM S.A. ("Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje na dzień 25 czerwca 2019 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które rozpocznie się o godz. 11.00 w Łodzi, ul. Wersalska 8.


Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu ZWZ oraz projekty uchwał ZWZ zostają przekazane w załączeniu.


Załączniki:


- Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ
- Projekty uchwał

 

Osoby reprezentujące Spółkę:

  • Jacek Franasik - Prezes Zarządu

 

MASTER PHARM S.A. © 2015