ESPI 8/2019 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 proc. głosów na ZWZ

Data i godzina publikacji: 25.06.2019 15:21


Podstawa prawna: art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5%

 

Zarząd Master Pharm S.A. (Spółka) przekazuje listę akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 25 czerwca 2019 r.:

 

1. Max Welt Holdings LP (podmiot zależny od Jacka Franasika) – 13.981.006 akcji uprawniających do 13.981.006 głosów, co stanowiło 100% głosów na ZWZ i 65,03% ogólnej liczby głosów.

 

Osoby reprezentujące Emitenta:

  • Jacek Franasik, Prezes Zarządu

MASTER PHARM S.A. © 2015