ESPI 9/2019 Szacunkowe wyniki finansowe za I połowę 2019 r.

Data i godzina publikacji: 29.08.2019 16:19

 
Podstawa prawna:Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
 
Zarząd MASTER PHARM S.A. ("Emitent") podaje do publicznej wiadomości szacunkowe wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Master Pharm S.A. ("Grupa") oraz Emitenta, za pierwsze półrocze 2019 roku tj. 01.01.2019 do 30.06.2019 roku.
 
Skonsolidowane szacunkowe przychody ze sprzedaży Grupy w pierwszym półroczu 2019 roku wyniosły 30,61 mln zł a w analogicznym okresie 2018 roku 31,66 mln zł odnotowując niewielki spadek o  3,32%. 
 
Skonsolidowany szacunkowy wynik z działalności operacyjnej Grupy w pierwszym półroczu 2019 roku wyniósł 2,56 mln zł a w analogicznym okresie 2018 roku 5,05 mln zł odnotowując spadek o 2,49 mln zł tj. spadek o ponad 49 %.
 
Skonsolidowany szacunkowy wynik netto Grupy w  pierwszym półroczu 2019 roku wyniósł  1,60 mln zł a w analogicznym okresie 2018 roku  3,71 mln zł odnotowując spadek o 2,11 mln zł. tj. spadek o blisko 57%. 
 
Jednostkowe szacunkowe przychody ze sprzedaży Master Pharm S.A. w pierwszym półroczu 2019 roku  wyniosły 25 mln zł wobec  27,51 mln zł w analogicznym okresie 2018 roku odnotowując spadek o 2,51 mln zł. tj. spadek o przeszło 9%.
 
Jednostkowy szacunkowy wynik z działalności operacyjnej Master Pharm S.A. w pierwszym półroczu 2019 roku wyniósł 2,43  mln zł wobec 4,53 mln zł  w analogicznym okresie 2018 roku odnotowując spadek o 2,1 mln zł. tj. spadek o przeszło 46 %.
 
Jednostkowy szacunkowy wynik brutto Master Pharm S.A. w pierwszym półroczu 2019 roku wyniósł 4,89 mln zł wobec 6,98 mln zł w analogicznym okresie 2018 roku odnotowując spadek o 2,09 mln zł. tj. spadek o blisko 30 %.
 
Jednostkowy szacunkowy wynik netto Master Pharm S.A. w pierwszym półroczu 2019 roku wyniósł 4,33 mln zł wobec 6,08 mln zł w analogicznym okresie 2018 roku odnotowując spadek o 1,75 mln zł. tj. spadek o blisko 29 %.
 
Spadek przychodów Emitenta oraz Grupy jest przede wszystkim rezultatem gorszego pierwszego kwartału 2019 roku z przyczyn o których Emitent wspominał w raporcie za pierwszy kwartał br. Na pogorszenie się wyniku brutto i netto Grupy największy wpływ ma pogorszenie wyniku Emitenta oraz  strata z działalności spółki zależnej Avet Pharma, która wyniosła odpowiednio 1,37 mln zł i 1,41 mln zł. Wypłata dywidendy w kwocie 2,4 mln zł od spółki zależnej GBL Grokam ma wpływ na wynik jednostkowy Emitenta tym samym nie mając wpływu na wynik skonsolidowany Grupy Kapitałowej.
 
Powyższe wyniki finansowe stanowią szacunki uzyskane w trakcie przygotowywania sprawozdania finansowego, wyniki opublikowane ostatecznie w raporcie za pierwsze półrocze 2019 roku mogą w ograniczony sposób odbiegać od powyżej przedstawionych wielkości.
 
Osoby reprezentujące Emitenta:
 
  • Jacek Franasik, Prezes Zarządu

MASTER PHARM S.A. © 2015