Kwartalne dane finansowe

 

 Wybrane dane I-IIIQ dane skonsolidowane dane jednostkowe
 (tys. PLN) I-IIIQ 2018 I-IIIQ 2017 rdr I-IIIQ 2018 I-IIIQ 2017 rdr
 Przychody ze sprzedaży  52 007 41 028 27% 44 838 32 572 38%
 Koszty działalności -42 174 -36 095 17% -36 590 -28 333 29%
 Amortyzacja -1 624 -1 515 7% -560 -560 0%
 Zysk z działalności operacyjnej  9 362 4 971 88% 7 824 4 281 83%
 Zysk przed opodatkowaniem 9 353 4 992 87% 10 312 4 342 138%
 Zysk roku obrotowego 7 151 3 799 88% 8 763 3 493 151%
 EBITDA 10 986 6 486 69% 8 384 4 841 73%

 

 

 Wybrane dane I-IIQ dane skonsolidowane dane jednostkowe
 (tys. PLN) I-IIQ 2019 rdr I-IIQ 2018  I-IIQ 2017  I-IIQ 2019 rdr I-IIQ 2018 I-IIQ 2017
 Przychody ze sprzedaży  30 613 -3% 31 623 25 241 25 050 -9% 27 515 19 609
 Koszty działalności -28 176 6% -26 573 -22 788 -22 751 -1% -23 030 -17 102
 Amortyzacja -1 439 32% -1 091 -1 012 -363 -2% -370 -386
 Zysk z działalności operacyjnej  2 559 -49% 4 984 2 443 2 430 -46% 4 477 2 555
 Zysk przed opodatkowaniem 2 522 -49% 4 971 2 471 5 139 -26% 6 940 2 599
 Zysk roku obrotowego 1 596 -57% 3 674 1 746 4 528 -25% 6 047 2 078
 EBITDA 3 998 -34% 6 074 3 455 2 793 -42% 4 847 2 941

 

 

 Wybrane dane IQ dane skonsolidowane  dane jednostkowe
 (tys. PLN) IQ 2019 rdr  IQ 2018  IQ 2017  IQ 2019 rdr  IQ 2018  IQ 2017 
 Przychody ze sprzedaży  14 986 -16% 17 805 13 256 13 112 -18% 15 923 10 226
 Koszty działalności -13 529 -4% -14 115 -11 163 -11 262 -12% -12 760 -8 524
 Amortyzacja -751 62% -464 -497 -186 1% -185 -176
 Zysk z działalności operacyjnej  1 604 -57% 3 748 2 097 2 030 -37% 3 247 1 750
 Zysk przed opodatkowaniem 1 589 -57% 3 713 2 146 2 066 -37% 3 255 1 787
 Zysk roku obrotowego 1 103 -63% 2 952 1 594 1 665 -37% 2 629 1 445
 EBITDA 2 355 -44% 4 212 2 594 2 216 -35% 3 432 1 926


 

 

 

 


 


 

 

 

 

MASTER PHARM S.A. © 2015