Kwartalne dane finansowe

 Raport okresowy za I-III kw. 2018 r.

 

 Wybrane dane I-IIIQ dane skonsolidowane dane jednostkowe
 (tys. PLN) I-IIIQ 2018 I-IIIQ 2017 rdr I-IIIQ 2018 I-IIIQ 2017 rdr
 Przychody ze sprzedaży  52 007 41 028 27% 44 838 32 572 38%
 Koszty działalności 42 174 36 095 17% 36 590 28 333 29%
 Amortyzacja 1 624 1 515 7% 560 560 0%
 Zysk z działalności operacyjnej  9 362 4 971 88% 7 824 4 281 83%
 Zysk przed opodatkowaniem 9 353 4 992 87% 10 312 4 342 138%
 Zysk roku obrotowego 7 151 3 799 88% 8 763 3 493 151%
 EBITDA 10 986 6 486 69% 8 384 4 841 73%

 

 

Raport okresowy za I półrocze 2018 r.

 

 Wybrane dane I-IIQ dane skonsolidowane dane jednostkowe
 (tys. PLN) I-IIQ 2018  I-IIQ 2017  rdr I-IIQ 2018 I-IIQ 2017 rdr
 Przychody ze sprzedaży  31 623 25 241 25% 27 515 19 609 40%
 Koszty działalności 26 573 22 788 17% 23 030 17 102 35%
 Amortyzacja 1 091 1 012 8% 370 386 -4%
 Zysk z działalności operacyjnej  4 984 2 443 104% 4 477 2 555 75%
 Zysk przed opodatkowaniem 4 971 2 471 101% 6 940 2 599 167%
 Zysk roku obrotowego 3 674 1 746 110% 6 047 2 078 191%
 EBITDA 6 074 3 455 76% 4 847 2 941 65%

 
 

Raport okresowy za I kw. 2018 r.

 

 Wybrane dane IQ dane skonsolidowane dane jednostkowe
 (tys. PLN)  IQ 2018  IQ 2017  rdr  IQ 2018  IQ 2017  rdr 
 Przychody ze sprzedaży  17 805 13 256 34% 15 923 10 226 56%
 Koszty działalności 14 115 11 163 26% 12 760 8 524 50%
 Amortyzacja 464 497 -7% 185 176 5%
 Zysk z działalności operacyjnej  3 748 2 097 79% 3 247 1 750 86%
 Zysk przed opodatkowaniem 3 713 2 146 73% 3 255 1 787 82%
 Zysk roku obrotowego 2 952 1 594 85% 2 629 1 445 82%
 EBITDA 4 212 2 594 62% 3 432 1 926 78%

 


 


 

 

 

 

MASTER PHARM S.A. © 2015