Kwartalne dane finansowe

 Raport okresowy za I kw. 2018 r.
- pobierz

 

 

 Wybrane dane IQ dane skonsolidowane dane jednostkowe
 (tys. PLN)  IQ 2018  IQ 2017  rdr  IQ 2018  IQ 2017  rdr 
 Przychody ze sprzedaży  17 805 13 256 34% 15 923 10 226 56%
 Koszty działalności -14 115 -11 163 26% -12 760 -8 524 50%
 Amortyzacja -464 -497 -7% -185 -176 5%
 Zysk (strata) z działalności operacyjnej  3 748 2 097 79% 3 247 1 750 86%
 Zysk (strata) przed opodatkowaniem 3 713 2 146 73% 3 255 1 787 82%
 Zysk (strata) roku obrotowego 2 952 1 594 85% 2 629 1 445 82%
 EBITDA 4 212 2 594 62% 3 432 1 926 78%
 Przepływy pieniężne z dz. operacyjnej 5801 -833 -796% 4314 356 1112%
 Przepływy pieniężne z dz. inwestycyjnej -322 -739 -56% -161 -1 540 -90%
 Przepływy pieniężne z dz. finansowej -972 106 -1017% -53 -51 4%


 


 

 

 

 

MASTER PHARM S.A. © 2015