Terminy publikacji raportów

Terminy publikacji raportów okresowych Master Pharm S.A. w 2019 r.:

 

18 kwietnia 2019 r. - Jednostkowy oraz skonsolidowany raport roczny za 2018 r.

16 maja 2019 r. - Skonsolidowany raport za I kwartał 2019 r.

26 września 2019 r. - Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2019 r.

19 listopada 2019 r. - Skonsolidowany raport za III kwartał 2019 r.


 

MASTER PHARM S.A. © 2015