Terminy publikacji raportów

Terminy publikacji raportów okresowych Master Pharm S.A. w roku obrotowym 2018:

 

6 kwietnia 2018 r. - Jednostkowy oraz skonsolidowany raport roczny za 2017 r.

14 maja 2018 r. - Skonsolidowany raport za I kwartał 2018 r.

6 września 2018 r. - Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2018 r.

8 listopada 2018 r. - Skonsolidowany raport za III kwartał 2018 r.


 

MASTER PHARM S.A. © 2015