Terminy publikacji raportów

Terminy publikacji raportów okresowych Master Pharm S.A. w 2021 r.:

 

- Jednostkowy oraz skonsolidowany raport roczny za 2020 r. – 15 kwietnia 2021 r.
- Skonsolidowany raport za I kwartał 2021 r. – 17 maja 2021 r.
- Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2021 r. – 30 września 2021 r.
- Skonsolidowany raport za III kwartał 2021 r. – 19 listopada 2021 r.


 

MASTER PHARM S.A. © 2015