Bieżące

 • ESPI 20/2018 Podpisanie umów o zachowaniu poufności

  Data i godzina publikacji: 29.11.2018 19:10
  Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.   W nawiązaniu do raportu bieżącego numer 18/2018 z dnia 21 listopada 2018 r. Zarząd Master Pharm S.A. (Spółka, Emitent) informuje, że w dniu dzisiejszym podpisał z Potencjalnym Inwestorem oraz jego doradcami i audytorem (dalej łącznie: „Strona Otrzymująca”) u...

  więcej
 • ESPI 19/2018 Powiadomienie o transakcji w trybie art. 69 ust. 2 pkt. 2) ustawy o ofercie publicznej

  Data i godzina publikacji: 27.11.2018, 22:51   Zarząd Master Pharm S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 27.11.2018 r. otrzymał zawiadomienie od Pani Aleksandry Nykiel, Prezes Zarządu Grokam GBL sp. z o.o., spółki zależnej Emitenta, złożone w imieniu własnym, w trybie art. 69 ust. 2 pkt. 2) ustawy o ofercie publicznej.   Treść Zawiadomienia Emitent przekazuje w załą...

  więcej
 • ESPI 18/2018 Podjęcie decyzji o przeglądzie potencjalnych opcji strategicznych

  Data i godzina publikacji: 21.11.2018, 15:32   Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.   Zarząd Master Pharm S.A. (Spółka, Emitent) informuje, że w dniu dzisiejszym podjął decyzję o rozpoczęciu przeglądu opcji strategicznych wspierających dalszy dynamiczny rozwój działalności Spółki. W ramach przeglądu opcji strategicznych Zarząd Sp...

  więcej
 • ESPI 17/2018 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Master Pharm S.A. na dzień 18 grudnia 2018 roku oraz projekty uchwał NWZ

  Data i godzina publikacji: 15.11.2018 12:38   Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe   Zarząd MASTER PHARM S.A. ("Spółka"), działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje na dzień 18 grudnia 2018 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które rozpocznie się o godz. 11.00...

  więcej
 • ESPI 16/2018 Szacunkowe wyniki finansowe Master Pharm S.A. za trzy kwartały 2018 r.

  Data i godzina publikacji: 06.11.2018 13:48
  Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.   Zarząd MASTER PHARM S.A. ("Emitent") podaje do publicznej wiadomości szacunkowe wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Master Pharm S.A. ("Grupa") oraz Emitenta, za trzy kwartały 2018 roku, tj. okres od 01.01.2018 do 30.09.2018 roku.   Skonsolidowane szacunkow...

  więcej
 • ESPI 15/2018 Szacunkowe wyniki finansowe za I połowę 2018 r.

  Data i godzina publikacji: 21.08.2018 17:56   Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.   Zarząd MASTER PHARM S.A. ("Emitent") podaje do publicznej wiadomości szacunkowe wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Master Pharm S.A. ("Grupa") oraz Emitenta, za pierwsze półrocze 2018 roku tj. 01.01.2018 do 31.06.2018 roku.
  Skonsolidowane szacunko...

  więcej
 • ESPI 14/2018 Powiadomienie o transakcji w trybie art. 19 ust. 1 MAR

  Data i godzina publikacji: 03.08.2018 13:00   Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.   Zarząd Master Pharm S.A. informuje, że w dniu 3 sierpnia 2018 r. roku otrzymał powiadomienie od osoby prawnej blisko związanej z osobą pełniącą obowiązki zarządcze o transakcji, o której mowa w art....

  więcej
 • ESPI 13/2018 Powołanie Komitetu Audytu

  Data i godzina publikacji: 06.07.2018 14:12   Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne
  Zarząd Master Pharm S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 5 lipca 2018 r. Rada Nadzorcza Spółki, w oparciu o art. 128 i 129 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1089...

  więcej
 • ESPI 12/2018 Powołanie Zarządu na nową kadencję

  Data i godzina publikacji: 06.07.2018 13:52   Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
  Zarząd Master Pharm S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 5 lipca 2018 r. Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwały o powołaniu Zarządu na nową trzyletnią kadencję, które weszły w życie z dniem podjęcia. W skład...

  więcej
 • ESPI 11/2018 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 proc. głosów na ZWZ

  Data i godzina publikacji: 26.06.2018 13:28   Podstawa prawna: art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5%
  Zarząd MASTER PHARM S.A. ("Spółka") przekazuje listę akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 25 czerwca 2018 r.:   Max Welt Holdings Limited (podmiot zależn...

  więcej

MASTER PHARM S.A. © 2015