Bieżące

 • ESPI 5/2021 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 28 czerwca 2021 r. wraz z projektami uchwał

  Data i godzina publikacji: 01.06.2021 14:14   Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe   Zarząd MASTER PHARM S.A., działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje na dzień 28 czerwca 2021 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie (ZWZ), które rozpocznie się o godz. 11.00 w Łodzi, ul. Wersalska 8. ...

  więcej
 • ESPI 4/2021 Rekomendacja Zarządu w sprawie niewypłacania dywidendy za 2020 r.

  Data i godzina publikacji: 20.05.2021 16:15   Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne
  Zarząd Master Pharm S.A. („Spółka”) na posiedzeniu w dniu 20 maja 2021 r. podjął uchwałę w sprawie rekomendacji przeznaczenia całości jednostkowego zysku netto za 2020 r. na kapitał zapasowy. Zarząd proponuje akumulację gotówki w związku z bieżącą...

  więcej
 • ESPI 3/2021 Szacunkowe wyniki finansowe za pierwszy kwartał 2021 r.

  Data i godzina publikacji: 10.05.2021 14:07
  Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne
  Zarząd Master Pharm S.A. (Emitent) podaje do publicznej wiadomości szacunkowe wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Master Pharm S.A. (Grupa) oraz Emitenta za pierwszy kwartał 2021 r., tj. za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 marca 2021 r.
  - Skonsolidowane szacunkowe przychody ze sprzedaż...

  więcej
 • ESPI 2/2021 Szacunkowe wyniki finansowe za 2020 r.

  Data i godzina publikacji: 13.04.2021 14:40   Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne   Zarząd Master Pharm S.A. (Emitent) podaje do publicznej wiadomości szacunkowe wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Master Pharm S.A. (Grupa) oraz Emitenta za rok obrotowy 2020, tj. za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.   - Skonsolidowane szacunkowe przychody ...

  więcej
 • ESPI 1/2021 Terminy publikacji raportów okresowych w 2021 r.

  Data i godzina publikacji: 26.01.2021 14:56
  Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
  Zarząd Master Pharm S.A. (Spółka, Emitent) podaje do publicznej wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych w 2021 r.:
  - Jednostkowy oraz skonsolidowany raport roczny za 2020 r. – 15 kwietnia 2021 r.,
  - Skonsolidowany raport ...

  więcej
 • ESPI 29/2020 Oddalenie powództwa akcjonariusza o uchylenie uchwał Walnego Zgromadzenia

  Data i godzina publikacji: 21.12.2020 15:16
  Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
  Zarząd Master Pharm S.A. (Spółka), w nawiązaniu do raportu bieżącego 20/2020 z dnia 26 sierpnia 2020 r., informuje o powzięciu informacji, iż w dniu dzisiejszym Sąd Okręgowy w Łodzi oddalił w całości powództwo Gustford Holdings Limite...

  więcej
 • ESPI 28/2020 Powiadomienie o transakcji w trybie art. 19 ust. 1 MAR

  Data i godzina publikacji: 30.11.2020 17:21   Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze
  Zarząd Master Pharm S.A. (Spółka) informuje, że w dniu 30 listopada 2020 r. wpłynęło do Spółki powiadomienie od MAX WELT HOLDINGS LP, osoby prawnej związanej z osobą pełniącą obowiązki zarządcze...

  więcej
 • ESPI 27/2020 Szacunkowe wyniki finansowe za pierwsze trzy kwartały 2020 r.

  Data i godzina publikacji Raportu: 16.11.2020 18:32   Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne
  Zarząd Master Pharm S.A. (Emitent) podaje do publicznej wiadomości szacunkowe wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Master Pharm S.A. (Grupa) oraz Emitenta, za trzy kwartały 2020 r., tj. okres od 1 stycznia 2020 r. do 30 września 2020 r.
  Skonsolidowane szacunkowe przych...

  więcej
 • ESPI 26/2020 Zawiadomienie o zmianie udziału w trybie art. 77 ust. 7 oraz art. 69 ust. 2 pkt 1) lit. A) i pkt 2) ustawy o ofercie

  Data i godzina publikacji: 02.10.2020 12:57   Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie
  Zarząd Master Pharm S.A. (Emitent, Spółka) informuje, że w dniu 2 października 2020 r. wpłynęło do Spółki zawiadomienie od Max Welt Holdings LP w imieniu podmiotów działających na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Max Welt Holdings LP, Spółką, Pan...

  więcej
 • ESPI 25/2020 Zawiadomienie o zmianie udziału w trybie art. 77 ust. 7 w związku z art. 69 ustawy o ofercie

  Data i godzina publikacji: 02.10.2020 12:46   Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie
  Zarząd Master Pharm S.A. (Emitent, Spółka) informuje, że w dniu 2 października 2020 r. wpłynęło do Spółki zawiadomienie w trybie art. 77 ust. ustawy o ofercie publicznej.
  W załączeniu Zarząd przekazuje treść zawiadomienia.   Załącznik: Zawiadomienie ...

  więcej

MASTER PHARM S.A. © 2015