Bieżące

 • ESPI 4/2019 Zmiana terminu przekazania jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu rocznego za 2018 r.

  Data i godzina publikacji: 09.04.2019 10:51   Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe   Zarząd Master Pharm S.A. („Emitent”), w nawiązaniu do raportu bieżącego 01/2019 z dnia 23 stycznia 2019 r., informuje o zmianie terminu przekazania jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu rocznego za 2018 r. („Raport Okreso...

  więcej
 • ESPI 3/2019 Podpisanie umowy o zachowaniu poufności

  Data i godzina publikacji: 20.02.2019 12:23
  Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
  W nawiązaniu do raportu bieżącego numer 18/2018 z dnia 21 listopada 2018 r., Zarząd Master Pharm S.A. (Spółka, Emitent) informuje, że w dniu dzisiejszym podpisał z nowym Potencjalnym Inwestorem umowę o zachowaniu poufności w celu dokonania przez Potencjalnego Inwestora analizy...

  więcej
 • ESPI 2/2019 Szacunkowe wyniki za 2018 r.

  Data i godzina publikacji: 31.01.2019 16:56   Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
  Zarząd MASTER PHARM S.A. ("Emitent") podaje do publicznej wiadomości szacunkowe wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Master Pharm S.A. ("Grupa") oraz Emitenta, za cztery kwartały 2018 roku tj. okres od 01.01.2018 do 31.12.2018.   Skonsolidowane szacunkowe pr...

  więcej
 • ESPI 01/2019 Terminy publikacji raportów okresowych w 2019 roku

  Data i godzina publikacji: 23.01.2019 15:09   Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe   Master Pharm S.A. (Spółka, Emitent) podaje do publicznej wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych w 2019 roku:   - Jednostkowy oraz skonsolidowany raport roczny za 2018 rok – 11 kwietnia 2019 roku,
  - Skonsol...

  więcej
 • ESPI 24/2018 Powiadomienie o transakcji w trybie art. 69 ust. 1 ustawy o ofercie publicznej

  Data i godzina publikacji: 31.12.2018 17:14
  Podstawa prawna: art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
  Zarząd Master Pharm S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 31 grudnia 2018 roku otrzymał powiadomienie od Jacka Franasika - Prezesa Zarządu Emitenta, złożone w imieniu własnym oraz Max Welt Holdings Limited z siedzibą w Larnace na Cyprze (MWH Ltd) oraz...

  więcej
 • ESPI 23/2018 Powiadomienia o transakcji w trybie art. 19 ust. 1 MAR

  Data i godzina publikacji: 31.12.2018 17:03   Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.
  Zarząd Master Pharm S.A. informuje, że w dniu 31 grudnia 2018 r. roku otrzymał powiadomienia od osób prawnych blisko związanych z osobą pełniącą obowiązki zarządcze o transakcji, o której mowa w ar...

  więcej
 • ESPI 22/2018 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 proc. głosów na NWZA

  Data i godzina publikacji: 18.12.2018 13:03 Podstawa prawna: art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %

  Zarząd MASTER PHARM S.A. ("Spółka") przekazuje listę akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 18 grudnia 2018 r.:
  1. Max Welt Holdings Limited (podmiot zależny od Jacka Fr...

  więcej
 • ESPI 21/2018 Uchwały podjęte przez NWZA Master Pharm S.A. w dniu 18 grudnia 2018 r.

  Data i godzina publikacji: 18.12.2018 13:00
  Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

  Zarząd MASTER PHARM S.A. ("Spółka") przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych w dniu 18 grudnia 2018 r., przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Master Pharm S.A., jako załącznik do niniejszego raportu. ...

  więcej
 • ESPI 20/2018 Podpisanie umów o zachowaniu poufności

  Data i godzina publikacji: 29.11.2018 19:10
  Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.   W nawiązaniu do raportu bieżącego numer 18/2018 z dnia 21 listopada 2018 r. Zarząd Master Pharm S.A. (Spółka, Emitent) informuje, że w dniu dzisiejszym podpisał z Potencjalnym Inwestorem oraz jego doradcami i audytorem (dalej łącznie: „Strona Otrzymująca”) u...

  więcej
 • ESPI 19/2018 Powiadomienie o transakcji w trybie art. 69 ust. 2 pkt. 2) ustawy o ofercie publicznej

  Data i godzina publikacji: 27.11.2018, 22:51   Zarząd Master Pharm S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 27.11.2018 r. otrzymał zawiadomienie od Pani Aleksandry Nykiel, Prezes Zarządu Grokam GBL sp. z o.o., spółki zależnej Emitenta, złożone w imieniu własnym, w trybie art. 69 ust. 2 pkt. 2) ustawy o ofercie publicznej.   Treść Zawiadomienia Emitent przekazuje w załą...

  więcej

MASTER PHARM S.A. © 2015