Bieżące

 • ESPI 15/2018 Szacunkowe wyniki finansowe za I połowę 2018 r.

  Data i godzina publikacji: 21.08.2018 17:56   Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.   Zarząd MASTER PHARM S.A. ("Emitent") podaje do publicznej wiadomości szacunkowe wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Master Pharm S.A. ("Grupa") oraz Emitenta, za pierwsze półrocze 2018 roku tj. 01.01.2018 do 31.06.2018 roku.
  Skonsolidowane szacunko...

  więcej
 • ESPI 14/2018 Powiadomienie o transakcji w trybie art. 19 ust. 1 MAR

  Data i godzina publikacji: 03.08.2018 13:00   Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.   Zarząd Master Pharm S.A. informuje, że w dniu 3 sierpnia 2018 r. roku otrzymał powiadomienie od osoby prawnej blisko związanej z osobą pełniącą obowiązki zarządcze o transakcji, o której mowa w art....

  więcej
 • ESPI 13/2018 Powołanie Komitetu Audytu

  Data i godzina publikacji: 06.07.2018 14:12   Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne
  Zarząd Master Pharm S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 5 lipca 2018 r. Rada Nadzorcza Spółki, w oparciu o art. 128 i 129 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1089...

  więcej
 • ESPI 12/2018 Powołanie Zarządu na nową kadencję

  Data i godzina publikacji: 06.07.2018 13:52   Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
  Zarząd Master Pharm S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 5 lipca 2018 r. Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwały o powołaniu Zarządu na nową trzyletnią kadencję, które weszły w życie z dniem podjęcia. W skład...

  więcej
 • ESPI 11/2018 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 proc. głosów na ZWZ

  Data i godzina publikacji: 26.06.2018 13:28   Podstawa prawna: art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5%
  Zarząd MASTER PHARM S.A. ("Spółka") przekazuje listę akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 25 czerwca 2018 r.:   Max Welt Holdings Limited (podmiot zależn...

  więcej
 • ESPI 10/2018 Uchwały podjęte przez ZWZ Master Pharm S.A. w dniu 25 czerwca 2018 r.

  Data i godzina publikacji: 25.06.2018 16:47   Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe   Zarząd MASTER PHARM S.A. ("Spółka") przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych w dniu 25 czerwca 2018 r., przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Master Pharm S.A., jako załącznik do niniejszego raportu.   ...

  więcej
 • ESPI 9/2018 Powołanie Członków Rady Nadzorczej na nową kadencję

  Data i godzina publikacji: 25.06.2018 16:38   Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe   Zarząd MASTER PHARM S.A. informuje, że w dniu 25 czerwca 2018 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta powzięło uchwały powołujące Członków Rady Nadzorczej na kolejną trzyletnią kadencję.   W skład Rady Nadzorczej nowej kad...

  więcej
 • ESPI 8/2018 Uchwała ZWZ Master Pharm S.A. w sprawie wypłaty dywidendy z zysku za rok obrotowy 2017

  Data i godzina publikacji: 25.06.2018 16:23   Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
  Zarząd MASTER PHARM S.A. ("Spółka") informuje, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 25 czerwca 2018 r. podjęło uchwałę nr 14/25/06/2018 w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2017 i wypłaty dywid...

  więcej
 • ESPI 7/2018 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Master Pharm S.A. na dzień 25 czerwca 2018 roku oraz projekty uchwał ZWZ

  Data i godzina publikacji: 29.05.2018 16:53   Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Zarząd MASTER PHARM S.A. ("Spółka"), działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje na dzień 25 czerwca 2018 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które rozpocznie się o godz. 11.00 w Łodzi, ...

  więcej
 • ESPI 6/2018 Uchwała Rady Nadzorczej Master Pharm S.A. w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2017

  Data i godzina publikacji: 24.05.2018 19:43   Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.   Zarząd Master Pharm S.A. („Spółka”) informuje, że na posiedzeniu w dniu 24 maja 2018 r. Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie oceniła wniosek Zarządu w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok 2017 w kwocie 6.164 tys. PLN w następujący spos&...

  więcej

MASTER PHARM S.A. © 2015