Bieżące

 • ESPI 1/2021 Terminy publikacji raportów okresowych w 2021 r.

  Data i godzina publikacji: 26.01.2021 14:56
  Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
  Zarząd Master Pharm S.A. (Spółka, Emitent) podaje do publicznej wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych w 2021 r.:
  - Jednostkowy oraz skonsolidowany raport roczny za 2020 r. – 15 kwietnia 2021 r.,
  - Skonsolidowany raport ...

  więcej
 • ESPI 29/2020 Oddalenie powództwa akcjonariusza o uchylenie uchwał Walnego Zgromadzenia

  Data i godzina publikacji: 21.12.2020 15:16
  Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
  Zarząd Master Pharm S.A. (Spółka), w nawiązaniu do raportu bieżącego 20/2020 z dnia 26 sierpnia 2020 r., informuje o powzięciu informacji, iż w dniu dzisiejszym Sąd Okręgowy w Łodzi oddalił w całości powództwo Gustford Holdings Limite...

  więcej
 • ESPI 28/2020 Powiadomienie o transakcji w trybie art. 19 ust. 1 MAR

  Data i godzina publikacji: 30.11.2020 17:21   Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze
  Zarząd Master Pharm S.A. (Spółka) informuje, że w dniu 30 listopada 2020 r. wpłynęło do Spółki powiadomienie od MAX WELT HOLDINGS LP, osoby prawnej związanej z osobą pełniącą obowiązki zarządcze...

  więcej
 • ESPI 27/2020 Szacunkowe wyniki finansowe za pierwsze trzy kwartały 2020 r.

  Data i godzina publikacji Raportu: 16.11.2020 18:32   Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne
  Zarząd Master Pharm S.A. (Emitent) podaje do publicznej wiadomości szacunkowe wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Master Pharm S.A. (Grupa) oraz Emitenta, za trzy kwartały 2020 r., tj. okres od 1 stycznia 2020 r. do 30 września 2020 r.
  Skonsolidowane szacunkowe przych...

  więcej
 • ESPI 26/2020 Zawiadomienie o zmianie udziału w trybie art. 77 ust. 7 oraz art. 69 ust. 2 pkt 1) lit. A) i pkt 2) ustawy o ofercie

  Data i godzina publikacji: 02.10.2020 12:57   Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie
  Zarząd Master Pharm S.A. (Emitent, Spółka) informuje, że w dniu 2 października 2020 r. wpłynęło do Spółki zawiadomienie od Max Welt Holdings LP w imieniu podmiotów działających na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Max Welt Holdings LP, Spółką, Pan...

  więcej
 • ESPI 25/2020 Zawiadomienie o zmianie udziału w trybie art. 77 ust. 7 w związku z art. 69 ustawy o ofercie

  Data i godzina publikacji: 02.10.2020 12:46   Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie
  Zarząd Master Pharm S.A. (Emitent, Spółka) informuje, że w dniu 2 października 2020 r. wpłynęło do Spółki zawiadomienie w trybie art. 77 ust. ustawy o ofercie publicznej.
  W załączeniu Zarząd przekazuje treść zawiadomienia.   Załącznik: Zawiadomienie ...

  więcej
 • ESPI 24/2020 Zawiadomienie o zmianie udziału w trybie art. 77 ust. 7 w związku z art. 69 ustawy o ofercie

  Data i godzina publikacji: 02.10.2020 12:38   Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie   Zarząd Master Pharm S.A. (Emitent, Spółka) informuje, że w dniu 2 października 2020 r. wpłynęło do Spółki zawiadomienie od Max Welt Holdings LP trybie art. 77 ust. ustawy o ofercie publicznej.   W załączeniu Zarząd przekazuje treść zawiadomienia.   ...

  więcej
 • ESPI 23/2020 Zawiadomienie o transakcji w trybie art. 19 ust. 1 MAR

  Data i godzina publikacji: 02.10.2020 12:24   Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.
  Zarząd Master Pharm S.A. (Emitent, Spółka) informuje, że w dniu 1 października 2020 r. wpłynęło do Spółki zawiadomienie od osoby prawnej związanej z osobą pełniącą obowiązki zarządcze o transa...

  więcej
 • ESPI 22/2020 Zawiadomienie o transakcji w trybie art. 19 ust. 1 MAR

  Data i godzina publikacji: 02.10.2020 12:17
  Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.
  Zarząd Master Pharm S.A. (Emitent, Spółka) informuje, że w dniu 1 października 2020 r. wpłynęło do Spółki zawiadomienie od osoby prawnej związanej z osobą pełniącą obowiązki zarządcze o transakcji, ...

  więcej
 • ESPI 21/2020 Powiadomienie o transakcji w trybie art. 69 ust. 2 ustawy o ofercie publicznej

  Data i godzina publikacji: 01.09.2020 00:03   Podstawa prawana: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji       Zarząd Master Pharm S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 31.08.2020 r. otrzymał zawiadomienie od Pani Aleksandry Nykiel-Nowak, Prezes Zarządu Grokam GBL sp. z o.o., ...

  więcej

MASTER PHARM S.A. © 2015