Bieżące

 • ESPI 1/2020 Terminy publikacji raportów okresowych w 2020 roku

  Data i godzina publikacji: 27.01.2020 15:13   Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe   Master Pharm S.A. (Spółka, Emitent) podaje do publicznej wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych w 2020 roku:
  - Jednostkowy oraz skonsolidowany raport roczny za 2019 r. – 16 kwietnia 2020 roku,
  - Skonsolidowany...

  więcej
 • ESPI 16/2019 Zakup portfolio marek suplementów diety od Avet Pharma Sp. z o.o.

  Data i godzina publikacji: 30.12.2019 15:02   Podstawa prawna: art. 17 MAR – informacja poufna  
  Zarząd Master Pharm S.A. (Emitent), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 12/2019 z dnia 19 grudnia 2019 r., informuje, że w dniu 30 grudnia 2019 r., dokonano transakcji nabycia przez Emitenta od spółki Avet Pharma Sp. z o.o. (Avet Pharma) portfolio 49 marek suplement&...

  więcej
 • ESPI 15/2019 Sprzedaż spółki Avet Pharma Sp. z o.o.

  Data i godzina publikacji: 23.12.2019 17:45   Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.   Zarząd Master Pharm S.A. (Emitent), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 12/2019 z dnia 19 grudnia 2019 r., informuje, że w dniu 23 grudnia 2019 r., dokonano transakcji zbycia przez Emitenta 100% udziałów spółki zależnej Avet Pharma Sp. z o.o. (Avet Pharma). ...

  więcej
 • ESPI 14/2019 Wyrażenie zgody na sprzedaż spółki Avet Pharma Sp. z o.o.

  Data i godzina publikacji raportu: 23.12.2019 10:41   Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne   Zarząd Master Pharm S.A. (Emitent), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 12/2019 z dnia 19 grudnia 2019 r., informuje, że w dniu 23 grudnia 2019 r., na wniosek Zarządu, Rada Nadzorcza Emitenta wyraziła zgodę na zbycie przez Emitenta 100% udziałów spó...

  więcej
 • ESPI 13/2019 Zmiany w składzie Zarządu i Rady Nadzorczej Master Pharm

  Data i godzina publikacji: 20.12.2019 12:44   Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe   Zarząd Master Pharm S.A. (Spółka, Emitent), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 12/2019 z dnia 19 grudnia 2019 r., informuje, że w dniu 20 grudnia 2019 r. otrzymał rezygnacje z pełnionych stanowisk, ze skutkiem na dzień dzisiejszy o...

  więcej
 • ESPI 12/2019 Modyfikacja strategii Grupy Master Pharm

  Data i godzina publikacji: 19.12.2019 14:37   Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.   Zarząd Master Pharm S.A. (Spółka, Emitent) informuje, że w dniu 19 grudnia 2019 r. podjął decyzję o zmianie w zakresie realizowanej strategii Grupy Emitenta. Nowa strategia zakłada koncentrację na produkcji kontraktowej suplementów diety, co stanowi kluczową...

  więcej
 • ESPI 11/2019 Zakończenie procesu przeglądu opcji strategicznych

  Data i godzina publikacji: 04.12.2019 13:57   Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
  Zarząd Master Pharm S.A. (Spółka, Emitent), w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI 18/2018 z dnia 21 listopada 2018 r., informuje że w dniu dzisiejszym podjął decyzję o zakończeniu przeglądu opcji strategicznych.
  W ramach przeglądu opcji strategicznych Emitent doko...

  więcej
 • ESPI 10/2019 Szacunkowe wyniki finansowe za trzy kwartały 2019 r.

  Data i godzina publikacji: 29.11.2019 10:46   Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne   Zarząd Master Pharm S.A. (Emitent) podaje do publicznej wiadomości szacunkowe wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Master Pharm S.A. (Grupa) oraz Emitenta, za trzy kwartały 2019 r., tj. okres od 1 stycznia 2019 r. do 30 września 2019 r.
  Skonsolidowane szacunkowe przychody ze ...

  więcej
 • ESPI 9/2019 Szacunkowe wyniki finansowe za I połowę 2019 r.

  Data i godzina publikacji: 29.08.2019 16:19   Podstawa prawna:Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.   Zarząd MASTER PHARM S.A. ("Emitent") podaje do publicznej wiadomości szacunkowe wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Master Pharm S.A. ("Grupa") oraz Emitenta, za pierwsze półrocze 2019 roku tj. 01.01.2019 do 30.06.2019 roku.   Skonsolidowane sza...

  więcej
 • ESPI 8/2019 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 proc. głosów na ZWZ

  Data i godzina publikacji: 25.06.2019 15:21
  Podstawa prawna: art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5%   Zarząd Master Pharm S.A. (Spółka) przekazuje listę akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 25 czerwca 2019 r.:   1. Max Welt Holdings LP (podmiot zależny od Jacka Franasika...

  więcej

MASTER PHARM S.A. © 2015