Bieżące

 • ESPI 17/2021 Szacunkowe wyniki finansowe za pierwsze półrocze 2021 r.

  Data i godzina publikacji: 23.09.2021 16:15
  Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne   Zarząd Master Pharm S.A. (Emitent) podaje do publicznej wiadomości szacunkowe skonsolidowane i jednostkowe wyniki finansowe Emitenta za pierwsze półrocze 2021 r., tj. za okres od 1 stycznia 2021 r. do 30 czerwca 2021 r.  
  Dane skonsolidowane:
  Przychody ze sprzedaży...

  więcej
 • ESPI 16/2021 Nabycie akcji własnych przez Emitenta

  Data i godzina publikacji: 30.08.2021 18:14   Zarząd spółki Master Pharm Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi („Spółka” lub „Emitent”), w związku z podjęciem uchwały Zarządu o przeprowadzeniu skupu akcji własnych Spółki i ogłoszeniem zaproszenia do składania ofert sprzedaży akcji Emitenta, o którym mowa w raporcie bieża...

  więcej
 • ESPI 15/2021 Informacja o złożonych ofertach sprzedaży akcji

  Data i godzina publikacji: 27.08.21 17:13
  Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.
  Zarząd spółki Master Pharm Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi („Spółka” lub „Emitent”), w związku z podjęciem uchwały Zarządu o przeprowadzeniu skupu akcji własnych Spółki i ogłoszeniem zaproszenia do składania ofert sprzeda...

  więcej
 • ESPI 14/2021 Zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji Emitenta

  Data i godzina publikacji: 13.08.2021 17:30   Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne
  Zarząd spółki Master Pharm S.A. z siedzibą w Łodzi („Spółka” lub „Emitent”), działając na podstawie upoważnienia udzielonego w uchwale nr 19/24/06/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 24 czerwca 2020 roku w sprawi...

  więcej
 • ESPI 13/2021 Zmiana terminu przekazania raportu okresowego za I półrocze 2021 r.

  Data i godzina publikacji: 05.08.21 13:35   Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
  Zarząd Master Pharm S.A. („Emitent”), w nawiązaniu do raportu bieżącego 1/2021 z dnia 26 stycznia 2021 r., informuje o zmianie terminu przekazania Skonsolidowanego raportu półrocznego
  za I półrocze 2021 r. („Raport ok...

  więcej
 • ESPI 12/2021 Powołanie Komitetu Audytu

  Data i godzina publikacji: 17.07.2021 12:36
  Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
  Zarząd Master Pharm S.A. (Spółka) informuje, że w dniu 15 lipca 2021 r. Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę o powołaniu spośród Członków Rady Nadzorczej Komitetu Audytu w składzie:
  1. Pan Rafał Jaskóła &ndas...

  więcej
 • ESPI 11/2021 Powołanie Zarządu na nową kadencję

  Data i godzina publikacji: 17.07.2021 12:26   Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
  Zarząd Master Pharm S.A. (Spółka) informuje, że w dniu 15 lipca 2021 r. Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę o powołaniu Zarządu na nową trzyletnią kadencję. Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia.
  W skład powołanego ...

  więcej
 • ESPI 10/2021 Odpowiedzi na pytania akcjonariusza zadane w trakcie obrad ZWZ w dniu 28 czerwca 2021 r.

  Data i godzina publikacji: 09.07.2021 11:58
  Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe.   Zarząd Master Pharm S.A. (Spółka) przekazuje w załączeniu odpowiedzi na pytania akcjonariusza - Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny - zgłoszone podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 28 czerwca 2021 ...

  więcej
 • ESPI 9/2021 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 proc. głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Master Pharm S.A. w dniu 28 czerwca 2021 r.

  Data i godzina publikacji: 28.06.2021 17:48   Podstawa prawna: art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5%   Zarząd Master Pharm S.A. (Spółka) przekazuje listę akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 28 czerwca 2021 r. (ZWZ):
  - Max Welt Holdings LP (podmiot zależny od Jacka Fran...

  więcej
 • ESPI 8/2021 Powołanie Członków Rady Nadzorczej

  Data i godzina publikacji: 28.06.2021 17:39   Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe  
  Zarząd Master Pharm S.A. (Spółka) informuje, że w dniu 28 czerwca 2021 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwały dotyczące powołania Członków Rady Nadzorczej, na trzyletnią kadencję, w dotychczasowym s...

  więcej

MASTER PHARM S.A. © 2015