Bieżące

 • ESPI 21/2020 Powiadomienie o transakcji w trybie art. 69 ust. 2 ustawy o ofercie publicznej

  Data i godzina publikacji: 01.09.2020 00:03   Podstawa prawana: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji       Zarząd Master Pharm S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 31.08.2020 r. otrzymał zawiadomienie od Pani Aleksandry Nykiel-Nowak, Prezes Zarządu Grokam GBL sp. z o.o., ...

  więcej
 • ESPI 20/2020 Wpłynięcie pozwu o uchylenie uchwał Walnego Zgromadzenia

  Data i godzina publikacji: 26.08.2020 13:54   Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe   Zarząd Master Pharm S.A. (Spółka) informuje, iż w dniu 26 sierpnia 2020 r. wpłynął do Spółki odpis pozwu wniesionego przez akcjonariusza - Gustford Holdings Limited (Akcjonariusz) – do Sądu Okręgowego w Łodzi o uchyleni...

  więcej
 • ESPI 19/2020 Stanowisko Zarządu dotyczące wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki ogłoszonego w dniu 28 lipca 2020 r.

  Data i godzina publikacji: 13.08.2020 10:13   Podstawa prawna: art. 80 Ustawy o ofercie - stanowisko zarządu spółki dotyczące wezwania
  Zarząd Master Pharm S.A. („Spółka”), działając na podstawie art. 80 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o sp&o...

  więcej
 • ESPI 18/2020 Ogłoszenie wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki Master Pharm S.A.

  Data i godzina publikacji: 28.07.2020 08:39
  Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
  Zarząd Master Pharm S.A. („Spółka”) niniejszym podaje do wiadomości publicznej informację poufną, że w dniu 28 lipca 2020 roku Spółka oraz następujące podmioty: spółka MAX WELT HOLDINGS LP z siedzibą w Larnace (Cypr) („MAX WELT”), Paweł...

  więcej
 • ESPI 17/2020 Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej – rozpoczęcie negocjacji dokumentacji dotyczącej przeprowadzenia wezwania do zapisywania się na

  Data i godzina publikacji: 27.07.2020 21:37
  Podstawa prawna: art. 17 ust. 4 MAR - informacje poufne.
  Zarząd Master Pharm S.A. („Spółka”) działając na podstawie art. 17 ust. 4 Rozporządzenia MAR, niniejszym podaje do wiadomości publicznej informację poufną, której przekazanie zostało opóźnione. Podanie do publicznej wiadomości przedmiotowej informac...

  więcej
 • ESPI 16/2020 Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ust. 1 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej

  Data i godzina publikacji: 27.07.2020 21:11   Podstawa prawna: art. 70 ust 1 ustawy o ofercie publicznej
  Zarząd Master Pharm S.A. (Spółka) informuje, że w dniu 27 lipca 2020 r. do Spółki wpłynęło zawiadomienie od MAX WELT HOLDINGS LP w trybie art. 69 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy o ofercie publicznej.
  W załączeniu Spółka przekazuj...

  więcej
 • ESPI 15/2020 Zawarcie przez Spółkę porozumienia akcjonariuszy w rozumieniu art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy o Ofercie

  Data i godzina publikacji: 27.07.2020 20:56
  Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne
  Zarząd Master Pharm S.A. („Spółka”) działając na podstawie art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR, niniejszym podaje do wiadomości publicznej informację poufną w sprawie zawarcia w dniu 27 lipca 2020 roku ze spółką MAX WELT HOLDINGS LP z siedzibą w Larnace (Cypr...

  więcej
 • ESPI 14/2020 Odpowiedź na pytania akcjonariusza zadane w trakcie obrad ZWZ w dniu 24 czerwca 2020 r.

  Data i godzina publikacji: 02.07.2020 11:33   Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe.
  Zarząd Master Pharm S.A. (Spółka) przekazuje odpowiedzi na następujące pytania akcjonariusza Spółki - Gustford Holdings Limited (Akcjonariusz), zgłoszone w trybie art. 428 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych podczas obrad Zwycz...

  więcej
 • ESPI 13/2020 Życiorysy Członków Rady Nadzorczej powołanych w dniu 24 czerwca 2020 r.

  Data i godzina publikacji: 30.06.2020 14:51   Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe   Zarząd Master Pharm S.A. (Spółka), w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI 11/2020 z dnia 24 czerwca 2020 r., przekazuje w załączniku życiorysy Członków Rady Nadzorczej powołanych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spó...

  więcej
 • ESPI 12/2020 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 proc. głosów na ZWZ

  Data i godzina publikacji: 26.06.2020 17:00   Podstawa prawna: art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5%
  Zarząd Master Pharm S.A. (Spółka) przekazuje listę akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 24 czerwca 2020 r. (ZWZ):   Max Welt Holdings LP (podmiot zależny od Jacka ...

  więcej

MASTER PHARM S.A. © 2015