Bieżące

 • ESPI 9/2019 Szacunkowe wyniki finansowe za I połowę 2019 r.

  Data i godzina publikacji: 29.08.2019 16:19   Podstawa prawna:Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.   Zarząd MASTER PHARM S.A. ("Emitent") podaje do publicznej wiadomości szacunkowe wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Master Pharm S.A. ("Grupa") oraz Emitenta, za pierwsze półrocze 2019 roku tj. 01.01.2019 do 30.06.2019 roku.   Skonsolidowane sza...

  więcej
 • ESPI 8/2019 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 proc. głosów na ZWZ

  Data i godzina publikacji: 25.06.2019 15:21
  Podstawa prawna: art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5%   Zarząd Master Pharm S.A. (Spółka) przekazuje listę akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 25 czerwca 2019 r.:   1. Max Welt Holdings LP (podmiot zależny od Jacka Franasika...

  więcej
 • ESPI 7/2019 Uchwały podjęte przez ZWZ Master Pharm S.A. w dniu 25 czerwca 2019 r.

  Data i godzina publikacji: 25.06.2019 15:12
  Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
  Zarząd Master Pharm S.A. (Spółka) przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych w dniu 25 czerwca 2019 r., przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, jako załącznik do niniejszego raportu.
  Załącznik: Master Pharm...

  więcej
 • ESPI 6/2019 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Master Pharm S.A. na dzień 25 czerwca 2019 r., wraz z projektami uchwał

  Data i godzina publikacji: 29.05.2019 15:51   Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe   Zarząd MASTER PHARM S.A. ("Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje na dzień 25 czerwca 2019 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które rozpocznie się o godz. 11.00 w ...

  więcej
 • ESPI 5/2019 Rekomendacja Zarządu w sprawie niewypłacania dywidendy za 2018 r.

  Data i godzina publikacji: 24.05.2019 17:39   Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne   Zarząd Master Pharm S.A. („Spółka”) na posiedzeniu w dniu 24 maja 2019 r. podjął uchwałę w sprawie rekomendacji przeznaczenia całości jednostkowego zysku netto za 2018 r. na kapitał zapasowy. Zarząd proponuje akumulację gotówki w związku z anal...

  więcej
 • ESPI 4/2019 Zmiana terminu przekazania jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu rocznego za 2018 r.

  Data i godzina publikacji: 09.04.2019 10:51   Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe   Zarząd Master Pharm S.A. („Emitent”), w nawiązaniu do raportu bieżącego 01/2019 z dnia 23 stycznia 2019 r., informuje o zmianie terminu przekazania jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu rocznego za 2018 r. („Raport Okreso...

  więcej
 • ESPI 3/2019 Podpisanie umowy o zachowaniu poufności

  Data i godzina publikacji: 20.02.2019 12:23
  Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
  W nawiązaniu do raportu bieżącego numer 18/2018 z dnia 21 listopada 2018 r., Zarząd Master Pharm S.A. (Spółka, Emitent) informuje, że w dniu dzisiejszym podpisał z nowym Potencjalnym Inwestorem umowę o zachowaniu poufności w celu dokonania przez Potencjalnego Inwestora analizy...

  więcej
 • ESPI 2/2019 Szacunkowe wyniki za 2018 r.

  Data i godzina publikacji: 31.01.2019 16:56   Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
  Zarząd MASTER PHARM S.A. ("Emitent") podaje do publicznej wiadomości szacunkowe wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Master Pharm S.A. ("Grupa") oraz Emitenta, za cztery kwartały 2018 roku tj. okres od 01.01.2018 do 31.12.2018.   Skonsolidowane szacunkowe pr...

  więcej
 • ESPI 01/2019 Terminy publikacji raportów okresowych w 2019 roku

  Data i godzina publikacji: 23.01.2019 15:09   Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe   Master Pharm S.A. (Spółka, Emitent) podaje do publicznej wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych w 2019 roku:   - Jednostkowy oraz skonsolidowany raport roczny za 2018 rok – 11 kwietnia 2019 roku,
  - Skonsol...

  więcej
 • ESPI 24/2018 Powiadomienie o transakcji w trybie art. 69 ust. 1 ustawy o ofercie publicznej

  Data i godzina publikacji: 31.12.2018 17:14
  Podstawa prawna: art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
  Zarząd Master Pharm S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 31 grudnia 2018 roku otrzymał powiadomienie od Jacka Franasika - Prezesa Zarządu Emitenta, złożone w imieniu własnym oraz Max Welt Holdings Limited z siedzibą w Larnace na Cyprze (MWH Ltd) oraz...

  więcej

MASTER PHARM S.A. © 2015