EBI - ład korporacyjny

  • EBI 1/2017 Raport dotyczący zakresu stosowania Dobrych Praktyk

    Data i godzina publikacji raportu: 17.02.2017 13:09   Na podstawie par. 29 ust. 3 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Master Pharm Spółka Akcyjna przekazuje raport dotyczący niestosowania zasad szczegółowych zawartych w zbiorze "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016"
    Polityka informacyjna i komunikacja z inwestorami...

    więcej

MASTER PHARM S.A. © 2015