Okresowe

 • Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2021 QSr

  Data i godzina publikacji: 17.05.2021 17:16   Załączniki:
  - Jednostkowe sprawozdanie finansowe
  - Skonsolidowane sprawozdanie finansowe
  - Raport kwartalny     WYBRANE DANE FINANSOWE (tys. zł) (tys. zł) (tys. EUR) (tys. EUR) Skonsolidowane sprawo...

  więcej
 • Raport okresowy roczny skonsolidowany 2020 RS

  Data i godzina publikacji: 15.04.2021 20:25     Załączniki: - Sprawozdanie Zarządu z Działalności
  - Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe
  - Sprawozdanie z Badania Biegłego Rewidenta
  - Stanowisko Zarządu odnoszące się do wyrażonej przez firmę audytorską w sprawozdaniu z badana opinii z zastrzeżeniem
  - Uchwała nr 4 Rady Nadzorczej z dnia 15 kwietnia 2021 r.
  - Oświad...

  więcej
 • Raport okresowy roczny 2020 R

  Data i godzina publikacji: 15.04.2021 20:22   Załączniki: - Sprawozdanie Zarządu z Działalności
  - Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe
  - Sprawozdanie z Badania Biegłego Rewidenta
  - Stanowisko Zarządu odnoszące się do wyrażonej przez firmę audytorską w sprawozdaniu z badana opinii z zastrzeżeniem
  - Uchwała nr 4 Rady Nadzorczej z dnia 15 kwietnia 2021 r.
  - Oświadczenie Rady...

  więcej
 • Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2020 QSr

  Data i godzina publikacji: 19.11.2020 17:52   Załączniki:
  - Jednostkowe sprawozdanie finansowe
  - Skonsolidowane sprawozdanie finansowe
  - Raport kwartalny   WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. zł w tys. EUR w tys. EUR SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z...

  więcej
 • Skonsolidowany Raport Półroczny

  Data i godzina publikacji: 24.09.2020 19:28  
  Załączniki:
  - Sprawozdanie Zarządu z Działalności
  - Skrócone Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe
  - Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe
  - Raport Biegłego Rewidenta - Jednostkowe SF
  - Raport Biegłego Rewidenta - Skonsolidowane SF   - w tys. zł ...

  więcej
 • Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2020 QSr

  Data i godzina publikacji: 14.05.2020 17:19

  Załączniki:
  - Jednostkowe sprawozdanie finansowe
  - Skonsolidowane sprawozdanie finansowe
  - Raport kwartalny         SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z WYNIKU ORAZ POZOSTAŁE CAŁKOWITE DOCHODY 2020-01-01 do 2020-03-31 2019-01-01 do 2019-03-31 ...

  więcej
 • Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2019 RS

  Data i godzina publikacji: 23.04.2020 22:09
  Załączniki:
  - Sprawozdanie Zarządu z Działalności
  - Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe
  - Sprawozdanie z Badania Biegłego Rewidenta
  - Oświadczenie Rady Nadzorczej - ocena sprawozdań
  - Oświadczenie Rady Nadzorczej - Komitet Audytu   - (tys. zł) (tys. zł) ...

  więcej
 • Raport okresowy roczny za 2019 R

  Data i godzina publikacji: 23.04.2020 22:02   Załączniki:
  - Sprawozdanie Zarządu z Działalności
  - Sprawozdanie Finansowe
  - Sprawozdanie z Badania Biegłego Rewidenta
  - Oświadczenie Rady Nadzorczej - ocena sprawozdań
  - Oświadczenie Rady Nadzorczej - Komitet Audytu     - (tys. zł) (tys. zł) ...

  więcej
 • Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2019 QSr

  Data i godzina publikacji: 19.11.2019 17:45   Załączniki:
  - Jednostkowe sprawozdanie finansowe
  - Skonsolidowane sprawozdanie finansowe
  - Raport kwartalny   WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE (tys. zł) (tys. zł) (tys. EUR) (tys. EUR) SKONSOLIDOWANE ...

  więcej
 • Skonsolidowany raport półroczny

  Data i godzina publikacji: 26.09.2019 18:25   Załączniki: - Jednostkowe sprawozdanie finansowe
  - Skonsolidowane sprawozdanie finansowe
  - Sprawozdanie Zarządu
  - Raport biegłego rewidenta - jednostkowe sprawozdanie finansowe
  - Raport biegłego rewidenta - skonsolidowane sprawozdanie finansowe   WYBRANE DANE FINANSOWE - ...

  więcej

MASTER PHARM S.A. © 2015