Okresowe

 • Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2019 QSr

  Data i godzina publikacji: 19.11.2019 17:45   Załączniki:
  - Jednostkowe sprawozdanie finansowe
  - Skonsolidowane sprawozdanie finansowe
  - Raport kwartalny   WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE (tys. zł) (tys. zł) (tys. EUR) (tys. EUR) SKONSOLIDOWANE ...

  więcej
 • Skonsolidowany raport półroczny

  Data i godzina publikacji: 26.09.2019 18:25   Załączniki: - Jednostkowe sprawozdanie finansowe
  - Skonsolidowane sprawozdanie finansowe
  - Sprawozdanie Zarządu
  - Raport biegłego rewidenta - jednostkowe sprawozdanie finansowe
  - Raport biegłego rewidenta - skonsolidowane sprawozdanie finansowe   WYBRANE DANE FINANSOWE - ...

  więcej
 • Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2019 QSr

  Data i godzina publikacji: 16.05.2019 17:51   Załączniki:
  - Raport kwartalny
  - Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe
  - Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe   WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE (tys. zł) (tys. zł) (tys. EUR) (tys. EUR) SKONSOLIDOWANE...

  więcej
 • Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2018 RS

  Data i godzina publikacji: 18.04.2019 18:09
  Załączniki: - Sprawozdanie Zarządu z Działalności
  - Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe
  - Sprawozdanie z Badania Biegłego Rewidenta
  - Oświadczenie Rady Nadzorczej - ocena sprawozdań
  - Oświadczenie Rady Nadzorczej - Komitet Audytu     WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE ...

  więcej
 • Raport okresowy roczny za 2018 R

  Data i godzina publikacji: 18.04.2019 17:53   Załączniki: - Sprawozdanie Zarządu z Działalności
  - Sprawozdanie Finansowe
  - Sprawozdanie z Badania Biegłego Rewidenta
  - Oświadczenie Rady Nadzorczej - ocena sprawozdań
  - Oświadczenie Rady Nadzorczej - Komitet Audytu       WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE (...

  więcej
 • Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2018 QSr

  Data i godzina publikacji: 08.11.2018 01:31   Załączniki:
  - Skonsolidowany raport kwartalny
  - Skonsolidowane sprawozdanie finansowe
  - Jednostkowe sprawozdanie finansowe     WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE (tys. zł) (tys. zł) (tys. EUR) (tys. EUR) ...

  więcej
 • Skonsolidowany raport półroczny

  Data i godzina publikacji: 06.09.2018 21:34   Załączniki: - Sprawozdanie Zarządu
  - Jednostkowe sprawozdanie finansowe
  - Skonsolidowane sprawozdanie finansowe
  - Raport biegłego rewidenta - jednostkowe sprawozdanie finansowe
  - Raport biegłego rewidenta - skonsolidowane sprawozdanie finansowe     WYBRANE DANE FINANSOWE ...

  więcej
 • Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2018 QSr

  Data i godzina publikacji: 14.05.2018 18:54   Załączniki:
  - Skonsolidowany raport kwartalny
  - Skonsolidowane sprawozdanie finansowe
  - Jednostkowe sprawozdanie finansowe   WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE (tys. zł)  (tys. zł)  (tys. EUR)  (tys. EUR)  ...

  więcej
 • Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2017 RS

  Data i godzina publikacji: 06.04.2018 08:02   Załączniki:
  - Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Master Pharm S.A.
  - Sprawozdanie Zarządu z działalności
  - Sprawozdanie z badania biegłego rewidenta   WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE (tys. zł)  (tys. zł)  (tys. EUR)  ...

  więcej
 • Raport okresowy roczny za 2017 R

  Data i godzina publikacji: 06.07.2018 07:49     Załączniki:
  - Sprawozdanie Finansowe Master Pharm S.A.
  - Sprawozdanie Zarządu z działalności
  - Sprawozdanie z badania biegłego rewidenta   WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE (tys. zł)  (tys. zł)  (tys. EUR)  (...

  więcej

MASTER PHARM S.A. © 2015