Okresowe

 • Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2018 QSr

  Data i godzina publikacji: 08.11.2018 01:31   Załączniki:
  - Skonsolidowany raport kwartalny
  - Skonsolidowane sprawozdanie finansowe
  - Jednostkowe sprawozdanie finansowe     WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE (tys. zł) (tys. zł) (tys. EUR) (tys. EUR) ...

  więcej
 • Skonsolidowany raport półroczny

  Data i godzina publikacji: 06.09.2018 21:34   Załączniki: - Sprawozdanie Zarządu
  - Jednostkowe sprawozdanie finansowe
  - Skonsolidowane sprawozdanie finansowe
  - Raport biegłego rewidenta - jednostkowe sprawozdanie finansowe
  - Raport biegłego rewidenta - skonsolidowane sprawozdanie finansowe     WYBRANE DANE FINANSOWE ...

  więcej
 • Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2018 QSr

  Data i godzina publikacji: 14.05.2018 18:54   Załączniki:
  - Skonsolidowany raport kwartalny
  - Skonsolidowane sprawozdanie finansowe
  - Jednostkowe sprawozdanie finansowe   WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE (tys. zł)  (tys. zł)  (tys. EUR)  (tys. EUR)  ...

  więcej
 • Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2017 RS

  Data i godzina publikacji: 06.04.2018 08:02   Załączniki:
  - Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Master Pharm S.A.
  - Sprawozdanie Zarządu z działalności
  - Sprawozdanie z badania biegłego rewidenta   WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE (tys. zł)  (tys. zł)  (tys. EUR)  ...

  więcej
 • Raport okresowy roczny za 2017 R

  Data i godzina publikacji: 06.07.2018 07:49     Załączniki:
  - Sprawozdanie Finansowe Master Pharm S.A.
  - Sprawozdanie Zarządu z działalności
  - Sprawozdanie z badania biegłego rewidenta   WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE (tys. zł)  (tys. zł)  (tys. EUR)  (...

  więcej
 • Skonsolidowany raport kwartalny 3/2017 QSr

  Data i godzina publikacji: 16.11.2017 07:45   Załączniki:
  - Raport kwartalny
  - Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe
  - Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe     WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE (tys. zł) (tys. zł) (tys. EUR) (tys. EUR) RACHUNEK...

  więcej
 • Skonsolidowany raport półroczny

  Data i godzina publikacji Raportu: 14.09.2017 08:02   Załączniki:
  - Sprawozdanie Zarządu
  - Jednostkowe sprawozdanie finansowe
  - Skonsolidowane sprawozdanie finansowe
  - Opinia biegłego rewidenta - jednostkowe sprawozdanie finansowe
  - Opinia biegłego rewidenta - skonsolidowane sprawozdanie finansowe
      WYBRANE DANE FINANS...

  więcej
 • Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2017 QSr

  Data i godzina publikacji raportu: 17.05.2017 00:04     Załączniki:
  - Jednostkowe sprawozdanie finansowe
  - Skonsolidowane sprawozdanie finansowe
  - Skonsolidowany skrócony raport kwartalny     WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE (tys. zł) (tys. zł) (tys. EUR) (tys. E...

  więcej
 • Skonsolidowany raport roczny za 2016 r.

  Data i godzina publikacji Raportu: 05.04.2017 r. 20:13
  Załączniki:
  - Sprawozdanie finansowe
  - Opinia i raport biegłego rewidenta
  - Sprawozdanie Zarządu z działalności   WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł - w tys. EUR - 2016 2015 ...

  więcej
 • Raport roczny za 2016 r.

  Data i godzina publikacji Raportu: 05.04.2017 r. 19:59   Załączniki:
  - Sprawozdanie finansowe
  - Opinia i raport biegłego rewidenta
  - Sprawozdanie Zarządu z działalności   WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł - w tys. EUR - 2016 2015 ...

  więcej

MASTER PHARM S.A. © 2015