Okresowe

 • Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2016 QSr

  Data i godzina publikacji raportu: 08.11.2016 08:20   Załączniki:
  - Śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za III kwartały 2016 roku
  - Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za III kwartały 2016 roku
  - Śródroczny raport za III kwartał 2016 r.   - w t...

  więcej
 • Raport okresowy półroczny za 2016 PSr

  Data i godzina publikacji raportu: 17.08.2016 21:52        Załączniki: - raport biegłego rewidenta (jednostkowe sprawozdanie finansowe)
  - raport biegłego rewidenta (skonsolidowane sprawozdanie finansowe)
  - śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe
  - śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe
  - sprawo...

  więcej
 • Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2016 QSr

  Załącznik: - Skonsolidowany skrócony raport kwartalny   WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 1 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31 ...

  więcej
 • Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2015 RS

  Załączniki: - Skonsolidowane sprawozdanie finansowe - Opinia i raport biegłego rewidenta - Skonsolidowane sprawozdanie zarządu z działalności     WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR - 2015 2014 2015 ...

  więcej
 • Raport okresowy roczny za 2015 R

  Załączniki: - Sprawozdanie finansowe - Opinia i raport biegłego rewidenta - Sprawozdanie zarządu z działalności   WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR - 2015 2014 2015 2014 ...

  więcej

MASTER PHARM S.A. © 2015