Zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji Emitenta 04.10.2021

W dniu 4 października 2021 r., raportem ESPI 18/2021, Zarząd Master Pharm S.A. ogłosił zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji Spółki.

 

Przedmiotem skupu było nie więcej niż 1.000.000 (jeden milion) akcji Emitenta, tj. zdematerializowanych akcji zwykłych na okaziciela oznaczonych kodem PLMSTPH00016, które są przedmiotem obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Cena skupu została ustalona przez Zarząd Emitenta na 4,50 PLN (cztery złote pięćdziesiąt groszy) za jedną akcję. Oferty na sprzedaż akcji przyjmowane były w dniach 6-13 października.
 

W dniu 14 października 2021 r., raportem ESPI 19/2021, Zarząd przedstawił informację o złożonych ofertach sprzedaży akcji. W dniu 18 października 2021 r., raportem ESPI 20/2021, poinformował o nabyciu akcji własnych przez Emitenta.

 

Pliki do pobrania:

 

MASTER PHARM S.A. © 2015