ZWZ 25 CZERWCA 2018

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Master Pharm S.A. odbyło się 25 czerwca 2018 roku o godz. 11.00 w Łodzi, ul. Wersalska 8.

 

Pliki do pobrania:

 

Podjęte uchwały - protokół ZWZ 

 

- Treść ogłoszenia o ZWZ
- Projekty uchwał
- Formularz pozwalający na wykonanie prawa głosu przez pełnomocnika

- Formularz zgłoszenia projektu uchwały dotyczącej sprawy wprowadzonej do porządku obrad
- Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2017 roku
- Sprawozdanie Komitetu Audytu za 2017 rok
- Jednostkowe sprawozdanie finansowe za 2017 rok
- Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za 2017 rok
- Skonsolidowane i jednostkowe sprawozdanie Zarządu z działalności za 2017 rok

 

 

ZWZ 19 CZERWCA 2017


 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Master Pharm S.A. odbyło się 19 czerwca 2017 roku w Łodzi.

 

Podjęte uchwały:

- Master Pharm - protokół ZWZ 19.06.2017

 

Pozostałe pliki:

- Treść ogłoszenia o ZWZ
- Projekty uchwał
- Formularz pozwalający na wykonanie prawa głosu przez pełnomocnika
- Wniosek o umieszczenie sprawy w porządku obrad
- Formularz zgłoszenia projektu uchwały dotyczącej sprawy wprowadzonej do porządku obrad
- Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2016 roku
Jednostkowe sprawozdanie finansowe za 2016 rok
- Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za 2016 rok
- Skonsolidowane i jednostkowe sprawozdanie Zarządu z działalności za 2016 rok

 

 

MASTER PHARM S.A. © 2015