ZWZ 28 czerwca 2021

Najbliższe Zwyczajne Walne Zgromadzenie Master Pharm S.A. odbyło się 28 czerwca 2021 r. w Łodzi, ul. Wersalska 8.

 

Pliki do pobrania:

 

- Protokół i podjęte uchwały


- Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ
- Projekty uchwał
- Formularz - wykonanie prawa głosu
- Formularz - zgłoszenie uchwały
- Wniosek o umieszczenie sprawy w porządku obrad
- Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2020 r.
- Sprawozdanie Komitetu Audytu z działalności w 2020 r.
- Roczne Sprawozdanie o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej za lata 2019 i 2020

 

 

 

 

 

ZWZ - 24 czerwca 2020

 


 

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie (ZWZ) odbyło się 24 czerwca 2020 r. 

 

Pliki do pobrania:

 

- Protokół ZWZ i podjęte uchwały 24.06.2020


- Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ
- Projekty uchwał
- Projekty uchwał uzupełnione 03.06.2020
- Formularz - wykonanie prawa głosu - uzupełniony 03.06.2020 
- Formularz - zgłoszenie uchwały
- Wniosek o umieszczenie sprawy w porządku obrad
- Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2019 r.
- Sprawozdanie Komitetu Audytu z działalności w 2019 r.

 

 

.  

ZWZ - 25 czerwca 2019


 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Master Pharm S.A. odbyło się 25 czerwca 2019 r.

 

Pliki do pobrania:

- Podjęte uchwały

 

- Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ
- Projekty uchwał
- Formularz - wykonanie prawa głosu
- Formularz - zgłoszenie uchwały
- Wniosek o umieszczenie sprawy w porządku obrad
- Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2018 r.
- Sprawozdanie Komitetu Audytu z działalności w 2018 r.
 

  

 

NWZ - 18 grudnia 2018


 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Master Pharm S.A. odbyło się 18 grudnia 2018 roku.

 

Pliki do pobrania:
-
Ogłoszenie o zwołaniu NWZ
-
Projekty uchwał
-
Formularz - wykonanie prawa głosu
-
Wzory pełnomocnictw

- Protokół - podjęte uchwały

 

 

 

ZWZ 25 CZERWCA 2018


 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Master Pharm S.A. odbyło się 25 czerwca 2018 roku o godz. 11.00 w Łodzi, ul. Wersalska 8.

 

Pliki do pobrania:

 

Podjęte uchwały - protokół ZWZ 

 

- Treść ogłoszenia o ZWZ
-
Projekty uchwał
-
Formularz pozwalający na wykonanie prawa głosu przez pełnomocnika

- Formularz zgłoszenia projektu uchwały dotyczącej sprawy wprowadzonej do porządku obrad
-
Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2017 roku
-
Sprawozdanie Komitetu Audytu za 2017 rok
-
Jednostkowe sprawozdanie finansowe za 2017 rok
-
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za 2017 rok
-
Skonsolidowane i jednostkowe sprawozdanie Zarządu z działalności za 2017 rok

 

 

ZWZ 19 CZERWCA 2017


 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Master Pharm S.A. odbyło się 19 czerwca 2017 roku w Łodzi.

 

Podjęte uchwały:

- Master Pharm - protokół ZWZ 19.06.2017

 

Pozostałe pliki:

- Treść ogłoszenia o ZWZ
-
Projekty uchwał
-
Formularz pozwalający na wykonanie prawa głosu przez pełnomocnika
-
Wniosek o umieszczenie sprawy w porządku obrad
-
Formularz zgłoszenia projektu uchwały dotyczącej sprawy wprowadzonej do porządku obrad
-
Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2016 roku
Jednostkowe sprawozdanie finansowe za 2016 rok
-
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za 2016 rok
-
Skonsolidowane i jednostkowe sprawozdanie Zarządu z działalności za 2016 rok

 

 

MASTER PHARM S.A. © 2015