Akcjonariat

Znaczący akcjonariusze Master Pharm S.A., stan na dzień 17 maja 2021 r.

 

Akcjonariusz Liczba akcji Liczba głosów % udział w akcjonariacie % udział w głosach na WZ
Max Welt Holdings LP* 14 200 000 14 200 000 66,05% 66,05%
Aleksandra Nykiel-Nowak 2 287 500 2 287 500 10,64% 10,64%
Nationale-Nederlanden OFE i DFE 1 466 561 1 466 561 6,82% 6,82%
Pozostali 3 545 939 3 545 939 16,49% 16,49%
Razem 21 500 000 21 500 000 100,00% 100,00%

 

*Spółka zależna od Pana Jacka Franasika, Prezesa Zarządu. Jedynym udziałowcem spółki prawa cypryjskiego Max Welt Holdings LP z siedzibą w Larnace na Cyprze jest Pan Jacek Franasik.

 

 

 

 

 

 

 

MASTER PHARM S.A. © 2015