Akcjonariat

Znaczący akcjonariusze Master Pharm S.A. - stan na dzień 12 lipca 2022 r. uwzględniający wyłączenie głosów z 3.834.000 akcji własnych posiadanych przez Master Pharm S.A.:

 

Akcjonariusz Liczba akcji Liczba głosów % udział w akcjonariacie % udział w głosach na WZ
Max Welt Holdings LP 14 200 000 14 200 000 66,05% 80,38%
Aleksandra Nykiel-Nowak 3 137 500 3 137 500 14,59% 17,76%
Master Pharm S.A.** 3 834 000 0 17,83% 0,00%
Rafał Biskup 328 500 328 500 1,53% 1,86%
Razem 21 500 000 17 666 000 100,00% 100,00%

 

 **W drodze rozliczenia transakcji zrealizowanych w ramach wezwania ogłoszonego 28 lipca 2020 r. (raport ESPI 18/2020), skupu akcji własny ogłoszonego w dniu 13 sierpnia 2021 r. (raport ESPI 14/2021), skupu akcji własnych ogłoszonego w dniu 4 października 2021 r. (raport ESPI 18/2021), skupu akcji własnych ogłoszonego 16 maja 2022 r. (raport ESPI 13/2022) oraz przymusowego wykupu akcji ogłoszonego 4 lipca 2022 r. (raport ESPI 30/2022) Master Pharm S.A. posiada łącznie 3.834.000 akcji własnych, stanowiących 17,83% kapitału zakładowego.

 

 

 

MASTER PHARM S.A. © 2015