SKUP AKCJI

 • Zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji Emitenta 14.09.2022

  W dniu 14 września 2022 r., raportem ESPI 40/2022, Zarząd Master Pharm S.A. ogłosił zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji Spółki.
  Przedmiotem skupu jest nie więcej niż 2.623.000 akcji zwykłych na okaziciela Spółki o wartości nominalnej 0,01 zł każda, wyemitowanych przez Spółkę, zdematerializowanych i zarejestrowanych przez KDPW pod kodem ISIN PLMSTP...

  więcej
 • Zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji Emitenta 16.05.2022

  W dniu 16 maja 2022 r., raportem ESPI 13/2022, Zarząd Master Pharm S.A. ogłosił zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji Spółki.   Przedmiotem skupu było nie więcej niż 1.720.000 (jeden milion siedemset dwadzieścia tysięcy) akcji Emitenta, tj. zdematerializowanych akcji zwykłych na okaziciela oznaczonych kodem PLMSTPH00016, które są przedmiotem obrotu na ryn...

  więcej
 • Zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji Emitenta 04.10.2021

  W dniu 4 października 2021 r., raportem ESPI 18/2021, Zarząd Master Pharm S.A. ogłosił zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji Spółki.   Przedmiotem skupu było nie więcej niż 1.000.000 (jeden milion) akcji Emitenta, tj. zdematerializowanych akcji zwykłych na okaziciela oznaczonych kodem PLMSTPH00016, które są przedmiotem obrotu na rynku regulowanym prowadzon...

  więcej
 • Zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji Emitenta 13.08.2021

  W dniu 13 sierpnia 2021 r., raportem ESPI 14/2021, Zarząd Master Pharm S.A. ogłosił zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji Spółki. Przedmiotem skupu było nie więcej niż 2.260.000 (dwa miliony dwieście sześćdziesiąt tysięcy) akcji Emitenta, tj. zdematerializowanych akcji zwykłych na okaziciela oznaczonych kodem PLMSTPH00016, które są przedmiotem obrotu na rynku...

  więcej

MASTER PHARM S.A. © 2015