ESPI 12/2021 Powołanie Komitetu Audytu

Data i godzina publikacji: 17.07.2021 12:36


Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe


Zarząd Master Pharm S.A. (Spółka) informuje, że w dniu 15 lipca 2021 r. Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę o powołaniu spośród Członków Rady Nadzorczej Komitetu Audytu w składzie:


1. Pan Rafał Jaskóła – Przewodniczący Komitetu Audytu
2. Pan Stanisław Klimczak – Wiceprzewodniczący Komitetu Audytu
3. Pan Jan Mikołaj Franasik – Członek Komitetu Audytu


Członkowie Komitetu Audytu zostali powołaniu na okres wspólnej kadencji, trwający od 15 lipca 2021 r. do zakończenia bieżącej kadencji Rady Nadzorczej.


Osoby reprezentujące Spółkę:

  • Jacek Franasik, Prezes Zarządu

MASTER PHARM S.A. © 2015