ESPI 16/2021 Nabycie akcji własnych przez Emitenta

Data i godzina publikacji: 30.08.2021 18:14

 

Zarząd spółki Master Pharm Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi („Spółka” lub „Emitent”), w związku z podjęciem uchwały Zarządu o przeprowadzeniu skupu akcji własnych Spółki i ogłoszeniem zaproszenia do składania ofert sprzedaży akcji Emitenta, o którym mowa w raporcie bieżacym Spółki 14/2021 z dnia 13 sierpnia 2021 roku („Zaproszenie”), niniejszym informuje, że w dniu 30 sierpnia 2021 roku doszło do rozliczenia transakcji nabycia 1.154.974 akcji własnych przez Spółkę po cenie 4,20 PLN za jedną akcję, co stanowi około 5,37% wszystkich akcji Emitenta, uprawniających do około 5,37% ogólnej liczby głosów przypadających na wszystkie akcje Emitenta.


Łączna liczba posiadanych przez Emitenta akcji własnych po uwzględnieniu powyższej transakcji wynosi 1.574.774 akcji, co stanowi 7,32% kapitału zakładowego Emitenta.
 

 

Osoby reprezentujące Spółkę:

  • Jacek Franasik, Prezes Zarządu

MASTER PHARM S.A. © 2015