ESPI 17/2021 Szacunkowe wyniki finansowe za pierwsze półrocze 2021 r.

Data i godzina publikacji: 23.09.2021 16:15


Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

 

Zarząd Master Pharm S.A. (Emitent) podaje do publicznej wiadomości szacunkowe skonsolidowane i jednostkowe wyniki finansowe Emitenta za pierwsze półrocze 2021 r., tj. za okres od 1 stycznia 2021 r. do 30 czerwca 2021 r.

 


Dane skonsolidowane:


Przychody ze sprzedaży: 40,2 mln zł wobec 27,1 mln zł w analogicznym okresie ubiegłego roku, co stanowi wzrost o 48%.


Zysk operacyjny: 10,0 mln zł wobec 1,6 mln zł w analogicznym okresie ubiegłego roku, co stanowi wzrost o 540%.


Zysk przed opodatkowaniem (zysk brutto): 4,4 mln zł wobec 2,7 mln zł w analogicznym okresie ubiegłego roku, co stanowi wzrost o 64%.


Zysk roku obrotowego z działalności kontynuowanej (zysk netto): 3,9 mln zł wobec 2,1 mln zł w analogicznym okresie ubiegłego roku, co stanowi wzrost o 81%.

 

 


Dane jednostkowe:


Przychody ze sprzedaży: 38,9 mln zł wobec 25,7 mln zł w analogicznym okresie ubiegłego roku, co stanowi wzrost o 51%.


Zysk operacyjny: 4,8 mln zł wobec 1,5 mln zł w analogicznym okresie ubiegłego roku, co stanowi wzrost o 219%.


Zysk przed opodatkowaniem (zysk brutto): 0,7 mln zł wobec 5,1 mln zł w analogicznym okresie ubiegłego roku, co stanowi spadek o 87%.


Zysk roku obrotowego z działalności kontynuowanej (zysk netto): 1,1 mln zł wobec 4,6 mln zł w analogicznym okresie ubiegłego roku, co stanowi spadek o 76%.

 


Wzrost skonsolidowanych i jednostkowych przychodów był przede wszystkim efektem skumulowania w pierwszym półroczu zamówień wstrzymanych przez klientów w 2020 r. w związku z rozwojem pandemii COVID-19. Wysoki wzrost skonsolidowanego i jednostkowego zysku operacyjnego związany był bezpośrednio z wyższymi przychodami.


Wpływ na dynamikę wzrostu skonsolidowanego zysku brutto i netto (niższą od dynamiki zysku operacyjnego), a na poziomie jednostkowym na spadek obu pozycji, miała ujemna wycena posiadanych przez Emitenta aktywów finansowych – akcji spółek notowanych na GPW.


Powyższe wyniki finansowe stanowią szacunki uzyskane w trakcie przygotowywania sprawozdania finansowego. Wyniki, które zostaną opublikowane w raporcie okresowym za pierwsze półrocze 2021 r. mogą w ograniczony sposób odbiegać od powyżej przedstawionych wartości.

 

Osoby reprezentujące Emitenta:

 

  • Jacek Franasik - Prezes Zarządu


 

MASTER PHARM S.A. © 2015