Istotne zdarzenia w historii Grupy

 

2002 r.
XII – Powstanie Master Pharm Polska sp. z o.o.
2003 r.
VIII – Opracowanie i rozpoczęcie produkcji suplementów diety pod własną marką: Oxaron Pro Cell Protection, Biochitin Plus, Red Line, Opticlar Plus, Optimal Lift Protection, Symbiotic
2004 r.
VI – Rozpoczęcie działalności na rzecz podmiotów zewnętrznych – w zakresie przygotowywania dokumentacji produktowej oraz produkcji kontraktowej suplementów diety
2005 r.
II – Poszerzenie zakresu działalności o usługi w zakresie tworzenia planów i strategii marketingowych
XI – Przeniesienie siedziby Spółki z Warszawy do Rąbienia w gm. Aleksandrów Łódzki
2006 r.
XII – Komercjalizacja pierwszego produktu dla klienta zewnętrznego
2007 r.
II – Podjęcie decyzji o zaprzestaniu sprzedaży produktów pod własną marką i skupienie się wyłącznie na produkcji kontraktowej
2008 r.
VIII – Wdrożenie systemów zapewnienia jakości HACCP (ang. Hazard Analysis and Critical Control Points) oraz zasad GHP (ang. Good Hygienic Practice)
2009 r.
VI – Przekroczenie liczby 130 prowadzonych projektów (dokumentacji i produkcji) suplementów diety
VIII – Wprowadzenie nowych form produktów: maści, plastrów oraz żelek
2010 r.
VIII – Rozpoczęcie współpracy z Grokam GBL sp. z o.o. – spółką powiązaną z Master Pharm, będącą odtąd centrum produkcyjnym Master Pharm dla wybranych form farmaceutycznych
IX – Wprowadzenie kolejnych form produktów: plastrów grzejących, plastrów chłodzących i żelów
I – Uzyskanie certyfikatu wiarygodności biznesowej za rok 2009 nadanego przez D&B Poland
II – Poszerzenie asortymentu Master Pharm o kosmetyki w żelu
III – Poszerzenie asortymentu o suplementy diety w formie „tab – chew” (tabletki do żucia)
IV – Uzyskanie po raz pierwszy certyfikatu zgodności z Dyrektywą 93/42/EEC dla plastrów grzejących (Ketonal Termo, DiclacTermo, Keto Termo)
IX – Przeniesienie siedziby Spółki do Łodzi
X – Uzyskanie przez Grokam pierwszego Certyfikatu Systemu Zarządzania Jakością na Wyroby Medyczne w zakresie Produkcja i Dystrybucja wyrobów Medycznych zgodnie z normą Pn EN ISO 13485:2005
X – Uzyskanie po raz pierwszy Aprobaty wg Dyrektywy 93/42/EEC Załącznik V punkt 3 System Zarządzania Jakością Produkcji Nr DD 600417490001 wydanej przez TUV Rheinland LGA na produkcję plastrów rozgrzewających (Ketonal Termo, Diclac Termo, Keto Termo)
XI – Wyróżnienie Spółki w rankingu Skrzydła Biznesu 2010 Dziennika Gazeta Prawna
2011 r.
I – Uzyskanie certyfikatu wiarygodności biznesowej za rok 2010 nadanego przez D&B Poland
III – Rozpoczęcie współpracy z Avet Pharma S.K.A. – w zakresie wyłącznej produkcji suplementów diety
IV – Poszerzenie asortymentu o kosmetyki w formie roll–on, spray
 
VII – Otwarcie w Grokam Działu Produkcji Probiotycznej (dedykowane linie produkcyjne do probiotyków)
XI – Wyróżnienie Master Pharm w rankingu Skrzydła Biznesu 2011 Dziennika Gazeta Prawna
XII – Wyróżnienie Master Pharm w rankingu Gazele Biznesu 2011
XII – Uzyskanie Aprobaty wg Dyrektywy 93/42/EEC Załącznik V punkt 3 System Zarządzania Jakością Produkcji Nr DD 600417490001 wydanej przez TUV Rheinland LGA na produkcję plastrów grzejących (Ketonal Termo, DiclacTermo, Keto Termo) z datą ważności 11.08.2016 r.
2012 r.
I – Uzyskanie certyfikatu wiarygodności biznesowej za rok 2011 nadanego przez D&B Poland
I – Uzyskanie przez Grokam Certyfikatu systemu zarządzania i jakości HACCP wydanego przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.
IV – Poszerzenie asortymentu Master Pharm o nową formę produktów tj. mikropeletki
V – Uzyskanie Certyfikatu Systemu Zarządzania na wyroby medyczne zgodnie z normą PN EN ISO 13485:2005
XI – Nominacja Spółki do nagrody gospodarczej Województwa Łódzkiego w roku 2012 w kategorii „Mikroprzedsiębiorstwo” oraz w kategorii „Innowacyjność”
XII – Wyróżnienie Master Pharmw rankingu Gazele Biznesu 2012
2013 r.
IV –Wyróżnienie w rankingu Diamenty Forbesa 2013 w kategorii firm o poziomie przychodów 5 – 50 mln PLN
X– Uzyskanie Certyfikatu Systemu Zarządzania na wyroby medyczne zgodnie z normą PN EN ISO 13485:2005 z datą ważności 21.10.2016 r., w zakresie: Produkcja plastrów rozgrzewających, żelu Altacet Junior oraz dystrybucja plastrów chłodzących
XII – Poszerzenie asortymentu o suplementy diety w formie stick
2014 r.
I – Wyodrębnienie w Spółce Działu Rozwoju Produktów
VI – Uruchomienie kolejnej linii blistrujacej w Grokam
VIII – Rozpoczęcie produkcji syropów
IX – Rozpoczęcie produkcji kropli probiotycznych
X – Laureat Nagrody Gospodarczej Województwa Łódzkiego w roku 2014 w kategorii „Mikroprzedsiębiorstwo”
XII – Nabycie nieruchomości pod zakład produkcyjny w Łodzi
2015 r.
III – Uzyskanie przez Master Pharm statusu wyłącznego wspólnika Grokam (nabycie 100% udziałów) oraz wyłącznego akcjonariusza w Avet Pharma (nabycie 100% akcji), podwyższenie kapitału zakładowego i objęcie nowo emitowanych udziałów w Master Pharm przez dotychczasowych wspólników Grokam i akcjonariuszy Avet Pharma
IV– Sporządzenie przez Zarząd Master Pharm planu przekształcenia Emitenta w spółkę akcyjną
VII – Przekształcenie Emitenta w spółkę akcyjną pod firmą Master Pharm S.A.
VII – Podjęcie Uchwały Emisyjnej oraz zmiana statutu Spółki m.in. dotycząca splitu Akcji

 

MASTER PHARM S.A. © 2015