Profil działalności

Grupa Kapitałowa Master Pharm prowadzi zróżnicowaną działalność w zakresie produkcji i wprowadzania do obrotu suplementów diety i innych środków żywnościowych posiadających właściwości wspomagające zdrowie, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, kosmetyków, wyrobów medycznych oraz preparatów spożywczych.

 

Początki aktywności spółki sięgające 2002 r. to działalność w zakresie produkcji suplementów diety pod markami własnymi. Obecnie działalność Master Pharm S.A. opiera się przede wszystkim na zarządzaniu realizacją produkcji kontraktowej suplementów diety, który to segment stanowi główne źródło przychodów spółki.

 

Produkcja kontraktowa obejmuje kompleks czynności w zakresie produkcji i usług realizowanych na potrzeby przedsiębiorców (klientów spółki), będących właścicielami poszczególnych marek produktów, które to czynności składają się na wytwarzanie i udostępnianie do dystrybucji gotowych produktów. Z punktu widzenia klientów Master Pharm S.A. produkcja kontraktowa stanowi outsourcing działalności produkcyjnej i okołoprodukcyjnej.

 

Master Pharm S.A. świadczy również usługi doradcze (usługi te z reguły chronologicznie poprzedzają zarzadzanie produkcją) w zakresie kontraktowego projektowania (opracowywania na zlecenie koncepcji produktów), formulacji (opracowywania receptur), oraz doradztwa w toku rejestracji i produkcji produktów. Ponadto spółka oferuje usługi w zakresie konsultingu farmaceutycznego, marketingu farmaceutycznego i pośrednictwa handlowego.

 

Podstawowym założeniem, na jakim oparto model biznesowy Master Pharm S.A. jest wypełnienie zapotrzebowania rynkowego na elastyczne w zakresie wdrożenia, wiarygodne w kompetencjach i technologii oraz przodujące w jakości specjalistyczne centrum produkcyjne suplementów diety.

 

 

Główne procesy realizowane przez Master Pharm S.A. w toku podstawowej działalności

Procesy realizowane przez Master Pharm S.A. w ramach zarządzania produkcją

 

Głównymi kontrahentami (klientami, zleceniodawcami) Master Pharm S.A. są duże firmy farmaceutyczne - producenci leków gotowych i innych produktów leczniczych, którzy wyprodukowane przez Spółkę produkty wprowadzają do obrotu konsumenckiego poprzez sieci dystrybucji (hurtownie, apteki, drogerie, sklepy itp.) pod własnymi markami.

 

Produkcja, której realizacją na zlecenie zarządza Master Pharm S.A., przeznaczana jest przez klientów głównie na rynek polski. Równocześnie spółka na zlecenie niektórych klientów produkuje suplementy przeznaczone na eksport – przede wszystkim na rynek Europy Środkowo-Wschodniej, a także do Wielkiej Brytanii, USA, Uzbekistanu, Kazachstanu, Mołdawii oraz Kuwejtu.

 

 

 

GRUPA KAPITAŁOWA


 

Grupę Kapitałową Master Pharm tworzą spółki, które od kilku lat współpracują w zakresie produkcji i wprowadzania na rynek suplementów diety i wyrobów medycznych.

 

Master Pharm S.A. od początku tej współpracy pełni rolę lidera, stanowiąc centrum pozyskiwania dużych projektów produkcyjnych i doradczych, zarządzania kierowniczego projektami współrealizowanymi przez spółki (koordynacji prac) oraz zarządzania wykonawczego (pozyskiwania substratów do produkcji, zlecania realizacji produkcji w ramach grupy powiązanych spółek i na zewnątrz).

 

 

Grokam


Grokam GBL sp. z o.o. z siedzibą w Mielcu (spółka 100% zależna od Master Pharm S.A.) pełni rolę centrum produkcyjnego Grupy. Grokam jest kontraktowym producentem suplementów diety. Produkcja realizowana jest niemal w całości na rzecz Master Pharm S.A. – wartość przychodów z produkcji zrealizowanej na jego rzecz w wartości przychodów ogółem za rok 2014 sięgnęła 94%. Pozostałe 6% stanowią jednostkowe kontrakty produkcyjne realizowane na rzecz bezpośrednich klientów Grokam.

 

Master Pharm S.A. oraz Grokam realizują projekty produkcyjne suplementów diety i wyrobów medycznych w najpopularniejszych postaciach stosowanych dla tego typu wyrobów. Najważniejsze grupy produktów, w podziale na formy wyrobów, to (w kolejności wartości skumulowanych przychodów 2012-2014): kapsułki twarde, kapsułki miękkie, sticki, tabletki powlekane, plastry, tabletki niepowlekane, karmelki, żelki, peletki, krople, roll on, żele kosmetyczne, kremy i spraye. Master Pharm S.A. i Grokam realizują projekty produkcyjne także w zakresie syropów i kropli.
 

MASTER PHARM S.A. © 2015