Strategia

Dominującym kierunkiem rozwoju Grupy w najbliższych latach będzie zachowanie i umocnienie Master Pharm S.A. na pozycji lidera produkcji kontraktowej dla sektora farmaceutycznego w Polsce.
Kluczowymi elementami realizowanej strategii Grupy są:

 

  1. Inwestycje związane ze zwiększeniem mocy produkcyjnych i rozszerzeniem kompetencji w zakresie produkcji,
  2. akwizycja jednego lub kilku podmiotów w celu poszerzenia zdolności wytwórczych Grupy o produkty lecznicze OTC i/lub określone portfolio marek suplementowych lub farmaceutycznych, w celu zwiększenia mocy wytwórczych produkcji kontraktowej oraz rozbudowy struktur sprzedażowych.

 

Polityka rozwoju Grupy Kapitałowej oparta jest na założeniach rozwoju przy najpełniejszym wykorzystaniu obecnie posiadanych kompetencji w obszarach:

 

  • Produkcyjnym - produkcji na potrzeby grupy w Grokam GBL i w nowym zakładzie w Łodzi,
  • Produkcji kontraktowej i rozwoju produktów oraz obsługi zawieranych kontraktów w Master Pharm S.A.,
  • Działań handlowych na rynku masowego odbiorcy (pozaaptecznym) i wejściu na ten rynek z produktami wspartymi promocją,
  • Przejęć podmiotów wpisujących się w obecną i planowaną działalność Grupy.

 

 

MASTER PHARM S.A. © 2015