Bieżące

 • ESPI 37/2022 Złożenie do KNF wniosku o udzielenie zezwolenia na wycofanie akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym

  Data i godzina publikacji: 12.07.22 18:00
  Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne
  Zarząd Master Pharm S.A. („Spółka”) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 32/2022 z dnia 7 lipca 2022 roku dotyczącego podjęcia przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, m.in. uchwały w sprawie wycofania akcji Spółki z obrotu na r...

  więcej
 • ESPI 36/2022 Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ust. 2 pkt 2) w zw. z art. 87 ust. 1 pkt 5 oraz art. 87 ust. 3 Ustawy o ofercie publicznej

  Data i godzina publikacji: 12.07.2022 13:26
  Podstawa prawna: art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
  Zarząd Master Pharm S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 12 lipca 2022 r. do Spółki wpłynęło zawiadomienie od Master Pharm S.A. w trybie art. 69 ust. 2 pkt 2) w zw. z art. 87 ust. 1 pkt 5 oraz art. 87 ust. 3 Ustawy o ofercie...

  więcej
 • ESPI 35/2022 Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ust. 2 pkt 2) w zw. z art. 69a ust. 1 pkt 3) Ustawy o ofercie publicznej

  Data i godzina publikacji: 12.07.2022 13:19
  Podstawa prawna: art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
  Zarząd Master Pharm S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 12 lipca 2022 r. do Spółki wpłynęło zawiadomienie od Pana Jacka Franasika w trybie art. 69 ust. 2 pkt 2) w zw. z art. 69a ust. 1 pkt 3) Ustawy o ofercie publicznej. Tr...

  więcej
 • ESPI 34/2022 Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ust. 2 pkt 2) w zw. z art. 69a ust. 1 pkt 3) Ustawy o ofercie publicznej

  Data i godzina publikacji: 12.07.2022 12:40
  Podstawa prawna: art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
  Zarząd Master Pharm S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 12 lipca 2022 r. do Spółki wpłynęło zawiadomienie od MAX WELT Holdings LP w trybie art. 69 ust. 2 pkt 2) w zw. z art. 69a ust. 1 pkt 3) Ustawy o ofercie publicznej. Tr...

  więcej
 • ESPI 33/2022 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 proc. głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Master Pharm S.A. w dniu 7 lipca 2022 r

  Data i godzina publikacji: 07.07.2022 19:47
  Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie
  Zarząd Master Pharm S.A. („Spółka”) w załączeniu przekazuje listę akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 7 lipca 2022 r.
  - Max Welt Holdings LP (podmiot zależny od Jacka Franasika): 14.200...

  więcej
 • ESPI 32/2022 Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 7 lipca 2022 r.

  Data i godzina publikacji: 07.07.2022 19:39
  Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
  Zarząd Master Pharm S.A. („Spółka”) w załączeniu przekazuje treść uchwał podjętych w dniu 7 lipca 2022 r. przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.
  Przy każdej podjętej uchwale podano liczbę akcji, z których o...

  więcej
 • ESPI 31/2022 Rozliczenie przymusowego wykupu akcji Spółki ogłoszonego w dniu 4 lipca 2022 r.

  Data i godzina publikacji: 07.07.2022 19:32   Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne   Zarząd Master Pharm S.A. z siedzibą w Łodzi („Spółka”) w nawiązaniu do raportu 30/2022 z dnia 4 lipca 2022 r. informuje, że w dniu 7 lipca 2022 r. nastąpiło rozliczenie przymusowego wykupu akcji Spółki należących do wszystkich akcjonariusz...

  więcej
 • ESPI 30/2022 Informacja o przymusowym wykupie akcji

  Data i godzina publikacji: 04.07.2022 12:41
  Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne
  Zarząd Master Pharm S.A. z siedzibą w Łodzi („Spółka” lub „Żądający Sprzedaży”) informuje, że w dniu 4 lipca 2022 r. Spółka, działając w ramach porozumienia zawartego w dniu 27 lipca 2020 roku. („Porozumienie”) pomiędzy Sp&oa...

  więcej
 • ESPI 29/2022 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 proc. głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Master Pharm S.A. w dniu 29 czerwca 2022 r

  Data i godzina publikacji: 29.06.2022 14:35   Podstawa prawna: art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5%
  Zarząd Master Pharm S.A. (Spółka) przekazuje listę akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 29 czerwca 2022 r. (ZWZ):  
  - Max Welt Holdings LP (podmiot zależny od Jacka Fr...

  więcej
 • ESPI 28/2022 Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Master Pharm S.A. w dniu 29 czerwca 2022 r.

  Data i godzina publikacji: 29.06.2022 14:29
  Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
  Zarząd Master Pharm S.A. (Spółka) w załączeniu przekazuje treść uchwał podjętych w dniu 29 czerwca 2022 r. przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (ZWZ).
  Szczegółowa podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt. 6) Rozporządzenia M...

  więcej

MASTER PHARM S.A. © 2015