Okresowe

 • Skonsolidowany Raport Półroczny

  Data i godzina publikacji: 21.09.2022 18:13
  Załączniki: - Sprawozdanie Zarządu
  - Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe
  - Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe
  - Raport biegłego rewidenta - SSF
  - Raport biegłego rewidenta - SF
  - Stanowisko Zarządu odnoszące się do opinii z zastrzeżeniem SSF
  - Stanowisko Zarządu odnoszące się do opinii z zastrzeżeniem SF   ...

  więcej
 • Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2022 QSr

  Data i godzina publikacji: 13.05.2022 13:32
  Załączniki:
  - Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe
  - Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe
  - Raport kwartalny   - 2022-01-01 do 2022-03-31 2021-01-01 do 2021-03-31 2022-01-01 do 2022-03-31 2021-01-01 do 2021-03-31 - ...

  więcej
 • Skonsolidowany Raport Roczny 2021

  Data i godzina publikacji: 26.04.2022 23:10   Załączniki:
  - mph_2021-12-31_pl.zip - Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe 
  - mph_2021-12-31_pl.zip.xades - Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe - podpis
  - MPH_Sprawozdanie_Zarzadu_2022-04-26_pl.xhtml - Sprawozdanie Zarządu
  - MPH_Sprawozdanie_Zarzadu_2022-04-26_pl.xhtml.xades - Spra...

  więcej
 • Raport Roczny 2021

  Data i godzina publikacji: 26.04.2022 22:58   Załączniki:
  - MPH_jednostkowe_2021_2022-04-26_pl.xhtml - Sprawozdanie Finansowe
  - MPH_jednostkowe_2021_2022-04-26_pl.xhtml.xades - Sprawozdanie Finansowe - podpis
  - MPH_Sprawozdanie_Zarzadu_2022-04-26_pl.xhtml - Sprawozdanie Zarządu
  - MPH_Sprawozdanie_Zarzadu_2022-04-26_pl.xhtml.xades - Sprawozdanie...

  więcej
 • Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2021 QSr

  Data i godzina publikacji: 19.11.2021 15:49  
  Załączniki:
  - Jednostkowe sprawozdanie finansowe
  - Skonsolidowane sprawozdanie finansowe
  - Raport kwartalny - sprawozdanie z dzialalnosci       - (tys. zł) (tys. zł) (tys. EUR) (tys. EUR) Skonso...

  więcej
 • Skonsolidowany Raport Półroczny

  Data i godzina publikacji: 30.09.2021 20:03
  Załączniki: - Sprawozdanie Zarządu
  - Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe
  - Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe
  - Raport biegłego rewidenta - SSF
  - Raport biegłego rewidenta - SF
  - Stanowisko Zarządu odnoszące się do opinii z zastrzeżeniem SSF
  - Stanowisko Zarządu odnoszące się do opinii z zastrzeżeniem SF     ...

  więcej
 • Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2021 QSr

  Data i godzina publikacji: 17.05.2021 17:16   Załączniki:
  - Jednostkowe sprawozdanie finansowe
  - Skonsolidowane sprawozdanie finansowe
  - Raport kwartalny     WYBRANE DANE FINANSOWE (tys. zł) (tys. zł) (tys. EUR) (tys. EUR) Skonsolidowane sprawo...

  więcej
 • Raport okresowy roczny skonsolidowany 2020 RS

  Data i godzina publikacji: 15.04.2021 20:25     Załączniki: - Sprawozdanie Zarządu z Działalności
  - Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe
  - Sprawozdanie z Badania Biegłego Rewidenta
  - Stanowisko Zarządu odnoszące się do wyrażonej przez firmę audytorską w sprawozdaniu z badana opinii z zastrzeżeniem
  - Uchwała nr 4 Rady Nadzorczej z dnia 15 kwietnia 2021 r.
  - Oświad...

  więcej
 • Raport okresowy roczny 2020 R

  Data i godzina publikacji: 15.04.2021 20:22   Załączniki: - Sprawozdanie Zarządu z Działalności
  - Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe
  - Sprawozdanie z Badania Biegłego Rewidenta
  - Stanowisko Zarządu odnoszące się do wyrażonej przez firmę audytorską w sprawozdaniu z badana opinii z zastrzeżeniem
  - Uchwała nr 4 Rady Nadzorczej z dnia 15 kwietnia 2021 r.
  - Oświadczenie Rady...

  więcej
 • Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2020 QSr

  Data i godzina publikacji: 19.11.2020 17:52   Załączniki:
  - Jednostkowe sprawozdanie finansowe
  - Skonsolidowane sprawozdanie finansowe
  - Raport kwartalny   WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. zł w tys. EUR w tys. EUR SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z...

  więcej

MASTER PHARM S.A. © 2015